ENSU

ENSU, det europeiske nettverket for solidaritet med Ukraina, er en plattform for samarbeid mellom organisasjoner som siden krigens begynnelse har samla seg rundt behovet for å støtte Ukrainas væpnede motstand mot den russiske invasjonen. Som en reaksjon på den «pasifistiske» venstresida har initiativet fokusert på å fremme våpenforsyning og solidaritet med folket i Ukraina, og gjør alt de kan for å sikre at stemmen til den ukrainske venstresiden blir hørt.

ENSU forener ulike venstreorienterte grupper rundt om i verden, fra den trotskistiske United Fourth International til parlamentariske demokratisk-sosialistiske venstrepartier. Takket være plattformens aktivitet blir det arrangert venstreorienterte solidaritetsmarsjer i europeiske land hver måned, feminist-manifestet «Rett til motstand» er blitt oversatt og distribuert, og det er organisert en innsamling av signaturer og brev fra innflytelsesrike fagforeningsmedlemmer og parlamentsmedlemmer med krav om å stoppe angrepet på arbeidstakerrettighetene i Ukraina.

ENSU-nettverket driver og deltar i en rekke økonomiske innsamlinger til støtte for Ukraina.