Formål med denne nettsida

Styrke norsk venstresides støtte til den nye venstresida i Ukraina . Spre informasjon om Sotsialnyi Rukh , deres arbeid og synspunkter. Vi vil også spre bidrag fra andre deler av den nye venstresida i Ukraina. Dette betyr ikke nødvendigvis at vi er 100 % enige i alt alle artikkelforfatterne skriver. Dette gjelder også eventuelle artikler fra norske bidragsytere.

Styrke norsk venstresides støtte til ukrainsk fagbevegelse, og om mulig bidra til kontakt mellom norske og ukrainske fagforeninger. Spre informasjon om fagbevegelsen og de utfordringene arbeiderklassen har som fagorganiserte i Ukraina, også etter at krigen er over.

Vi ønsker også å samle inn penger til grupper og initiativer på den nye venstresida i Ukraina. Vi vil selvsagt til enhver tid informere om hvilke prosjekter vi samler inn til, og alle innsamlede midler går direkte til de prosjektene det samles inn til. Vi tar selvsagt ikke noen «administrasjonsbidrag», utover det som Visa/banker etc tar.

Styrke norsk venstresides støtte til Ukrainas motstand mot den russiske invasjonen og imperialismen. Bidra til diskusjonen om hvordan vi best støtter Ukraina, og om venstresidas håndtering av det nasjonale spørsmålet.

Styrke norsk venstresides støtte til den demokratiske og den anti-imperialistiske bevegelsen i post-sovjetiske land som Russland og Belarus. Spre bidrag fra opposisjonen i post-sovjetiske land, også fra artikkelforfattere vi ikke er 100 % enige med.