Om oss

Denne nettsida er starta opp av organisasjonen «Vi som støtter den nye venstresida i Ukraina» (kortform VSU – VenstreSida i Ukraina» ), til nå en organisasjon av medlemmer i Rødt. Vi ønsker kontakt med andre, både medlemmer i Rødt og andre sosialister, som er interessert i Ukrainas situasjon idag og i framtida, og som støtter den nye venstresida i Ukraina.

Mailadressa vår er kontakt@nyevenstreukraina.no