Sotsialnyi Rukh

Sotsialnyi Rukh (SR) er en organisasjon på den ukrainske venstresida. SR tilhører den delen av venstresida som ikke har noen forbindelser med etterfølgerne etter det sovjetiske kommunistpartiet, eller som tydelig har brutt disse forbindelsene .

SR er åpen for ulike ideologiske retninger, inkludert revolusjonære sosialister, trotskister, anarkister og sosialdemokrater.

SR ble stifta 1. mai 2015. To organisatoriske forløpere var Organisasjonen av Marxister og studentorganisasjonen Direkte Aksjon .

SR har formulert et 12-punktsprogram (se lenka for nøyaktig og fullstendig tekst):

1. Folkestyre framfor oligark-styre

2. Sosialisering av økonomien

3. Arbeiderkontroll, anstendig arbeid og økt rolle for fagbevegelsen

4. Rettferdig og progressiv skattlegging

5. Støtte til bøndene

6. Et gjennomsiktig samfunn uten kapitalister og næringslivstopper i statsadministrasjonen

7. Offentlig kontroll over finansiering av offentlige budsjetter, og åpen regnskapsførsel

8. Overvinne undertrykkingsapparatet, for fulle demokratiske rettigheter

9. Gratis utdanning og helsetjenester, og økt offentlig finansiering av forskning

10. Sikre folkets uavhengighet av internasjonale finansieringsinstitusjoner som IMF

11. Ingen diskriminering basert på nasjonalitet, språk, kjønn, hudfarge, seksuell orientering, osv.

12. For fred og Ukrainas territoriale integritet, mot russisk imperialisme og all annen imperialisme

Den 10. oktober 2022 publiserte SR en resolusjon om krigen, Ukrainas framtid og venstresida . Her skisserer SR seks punkter som de prioriterer i det ukrainske folkets kamp for retten til å bestemme sin egen skjebne (se lenka for nøyaktig og fullstendig tekst):

1. Seier over den russiske hæren, og et nytt system for internasjonal sikkerhet, er forutsetninger for varig uavhengighet og demokrati for Ukraina og verden for øvrig

2. For en sosialt orientert gjenoppbygging av næringsliv og arbeidsliv, mot nyliberalisme og korrupsjon

3. For demokratisering av samfunnet, mot unødvendige udemokratiske restriksjoner under krigen

4. For en inkluderende, multietnisk og multikulturell ukrainsk identitet, basert på en sosialt orientert styrking av ukrainsk kultur og språk

5. Internasjonal solidaritet mot imperialismen og klimakatastrofen

6. Mot privatisering av utdanning, forskning og intellektuell eiendom, for økt offentlig finansiering av forskning og utvikling

I dagens situasjon prioriterer SR særlig to oppgaver: Forsvar av fagbevegelsens og arbeidernes rettigheter, og forsvar av landet. SR arbeider sammen med fagbevegelsen i kampen mot den arbeiderfiendtlige loven som ble innført av det ukrainske parlamentet i slutten av juli 2022. SR deltar i den folkelige motstanden mot den russiske invasjonen, blant annet i Landforsvarsstyrkene (en slags parallell til Heimevernet) og i hæren.

SR deltar også i gate-aksjoner, sjøl om mulighetene for dette er begrensa på grunn av krigen og krigsloven. Arbeid i feministgrupper er en annen prioritert oppgave. SR legger vekt på internasjonale forbindelser og internasjonal solidaritet.

På et videomøte med skandinaviske sosialister 25. april i år ble lederen for SR, Vitaly Dudin, spurt om hvordan norske sosialister kan støtte Ukraina og SR. Som svar nevnte han blant annet et ønske om at norske sosialister bidrar til at den internasjonale fagbevegelsen støtter Ukraina på internasjonale fagforeningskonferanser, og at SR kunne få del i de politiske erfaringene til norske sosialister.