Sotsialnyi Rukh om partiforbudet.

Uttalelse om midlertidig «forbud» mot visse ukrainske partier 21/03/2022 .

Nylig besluttet Det nasjonale forsvars- og sikkerhetsrådet midlertidig å suspendere aktivitetene til flere ukrainske politiske partier. Listen inkluderer både større opposisjonspartier og mindre kjente partier som bruker ordene «progressiv», «venstre» eller «sosialist» i navnene sine. President Volodymyr Zelensky anklaget dem for «forbindelser med Russland», uten å underbygge påstandene med noen riktig juridisk begrunnelse.

Vi er klar over at minst noen medlemmer av disse partiene, spesielt deres ledelse:

-bagatelliserte faren for russiske sjåvinistiske ambisjoner og nærmet seg i sin argumentasjon å rettferdiggjøre den russiske aggressjonen, hvis de da ikke direkte samarbeidet med Kreml

-avledet folkets frustrasjon, forårsaket av nyliberal politikk fra nåværende og tidligere regjeringer, mot i stedet å skulle bekjempe en et bilde av «Vesten ødeleggelse» av «slavisk sivilisasjon»

– spredte fremmedfrykt, antisemittisme, homofobi og hat.

Disse gruppene som riktignok brukte, men i praksis kapret og misbrukte, venstreorientert ordbruk, tjente bare den oligarkiske konsensusen i samfunnet.

Likevel må ethvert mulig samarbeid mellom de nevnte organisasjonene og deres enkeltmedlemmer og med russiske imperialister undersøkes, og kunne prøves for retten.

Konkrete personer som er involvert i sabotasje av den folkelige motstanden må ta et individuelt ansvar for handlingene sine.

Vi erkjenner viktigheten og verdien av demokratiske friheter og mener at vilkårlige partiforbud ikke har noen plass i dagens kamp.

Vi har allerede sett hvordan regjeringen prøvde å misbruke krigssituasjonen for å angripe de ukrainske arbeidernes rettigheter, nå er dens handlinger rettet mot å begrense politiske og sivile friheter. Vi kan ikke støtte dette.