Trudova Halychyna, stemmen til arbeiderne i Galicia, Ukraina.

Publisert i LabourSolidarityOrg. 31. august 2023

Forfatter; Patrick Le Tréhondat

Etter en pause fra april 2022, har denne Galiciske plattformen for informasjon om samfunnsspørsmål nylig gjenopptatt sine aktiviteter. Galicia er en historisk region som omfatter en del av vestlige Ukraina (Oversetters merknad)

Trudova Halychyna (Labour Galicia) setter seg som mål «å kaste lys over et emne som i dag ignoreres av ukrainere: den økonomiske, sosiale og kulturelle situasjonen til galiciske arbeidere. Vi må se arbeiderne i fabrikker og verksteder, byggefirmaer, kommunale foretak, i landbruket, torg og supermarkeder, kafeer og kantiner, gallerier og museer.»

Etter en pause i publiseringa fra april i 2022, har dette organet for sosial informasjon nylig gjenopptatt sine aktiviteter. Blant annet har de publisert et intervju med Lvivs Kranoperatørforening, – og en studie om ulikheter i lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere og leger. Teamet bak Trudova Halchyna var villige til å svare på spørsmålene våre.

Kan du introdusere oss til Trudova Halychyna, deres historie, deres aktiviteter siden grunnleggelsen?

Trudova Halychyna er en informasjonsplattform, som opprinnelig ble grunnlagt i oktober 2019 av aktivistene i «Sotsialniy Ruch» (Social Movement) (Linken er lagt til av oss. Red. merknad) Målet er å ta opp problemer med arbeidsforhold, streiker, protester, etc. med hovedfokus på Galicia-regionen i Ukraina (Lviv, Ternopil og Ivano-Frankivsk-regionene). Etter at kanalen ble grunnlagt, publiserte den hundrevis av nyheter om, og brakte fram i lyset mange saker om de vestlige ukrainske arbeiderne.

Etter at fullskala-invasjonen starta, endra prioriteringene seg og mange av våre aktivister dro enten til hæren, flytta til utlandet eller spredte seg over hele Ukraina. Kanalaktiviteten ble satt på pause. Men fullskala-innvasjonen endra ikke det på det faktum at arbeidere i Ukraina lider under kapitalismen. Selv om krigen har dratt det meste av oppmerksomheten bort fra arbeidsrelaterte spørsmål, så forsvinner de ikke, og har på mange måter bare blitt verre. Med tanke på dette bestemte vi oss for å gjenoppta kanalaktiviteten og fortsette publiseringa.

Hvordan vurderer du situasjonen for arbeidere i Galicia etter at krigen starta?

Arbeidernes situasjon i Vest-Ukraina har siden starten av fullskala invasjonen på mange måter gjenspeilt den generelle situasjonen for arbeidere i landet vårt. Sjøl om vestlige ukrainere er mye mindre berørt av de russiske missilangrepene og aggressive krigshandlinger, er de likevel underlagt de nye unntaksarbeidslovene, som ble satt i verk av den ukrainske regjeringa. Disse lovene ble vedtatt i den første måneden etter invasjonen og fokuserer for det meste på å gi bedriftseiere mer frihet til å avvise arbeidernes krav eller sende dem ut i ubetalt permittering, begrense autoriteten til arbeiderverninspektører og fagforeninger, etc. Disse lovene anses som midlertidige og vil være aktive til krigen er over, men det er allerede ting som tyder på at parlamentarikere ikke kommer til å stoppe der og vil prøve sitt beste for å gjøre disse endringene permanente.

En viktig rolle i denne situasjonen spilte det offisielle forbudet mot streik under krigen. Før krigen var streiker enormt viktige våpen i arbeidernes kamp for bedre forhold her i Galicia. For eksempel, bare i løpet av de siste to åra før fullskala-invasjonen var det vellykkede streiker blant gruvearbeidere, kranoperatører og medisinske arbeidere i Lviv-regionen.

Emblemet til Kranoperatørenes Fagforening i Lviv-regionen.

Kan du beskrive fagbevegelsen i Galicia, dens aktiviteter siden 24. februar 2022, og dens vanskeligheter?

Arbeidere i Vest-Ukraina er mye mindre berørt av de direkte konsekvensene av krigen og har større kapasitet til organisert motstand. Siden begynnelsen av invasjonen har mange arbeidere fra de sørlige og østlige regionene flytta til vest, og dermed økt tilbudet på arbeidsmarkedet og skapt muligheter for arbeidsgiverne til å forsøke å senke lønningene. Dette er et av hovedproblemene Lviv Crane Workers Union arbeider med nå: mens de prøver å presse på for økning av timelønnen til $ 5,4, er mange nye arbeidere, som har flytta til Lviv fra andre regioner, villige til å jobbe for mindre enn $ 3,5, bare for å få jobben. Naturligvis utnytter mange arbeidsgivere denne situasjonen. Så det å nå ut til ikke-organiserte arbeidere og motivere dem til å kreve høyere lønn fra sjefene er en prioritert oppgave.

Etter begynnelsen av fullskala-invasjonen ble mange av arbeiderne, fagforeningsaktivister blant dem, enten innkalt til hæren, eller sluttet seg til militæret som frivillige. Så en viktig del av fagforeningenes arbeid under krigen er å gi materiell støtte til sine kamerater i hæren: innkjøp av utstyr, klær, kjøretøy osv. Innsamlinger holdes regelmessig, og fagforeningsmedlemmer og ikke-organiserte arbeidere donerer entusiastisk tusenvis på tusenvis av hryvnjaer (1 ukrainsk hryvnjaer =0,31 NOK. Red. Merknad)

Hva er de mest aktuelle prosjektene deres?

De siste månedene har vi gjennomført flere intervjuer med faglige aktivister. Først av dem var med Marta Bernagevych, en lege fra Velykyi Lubin, Lviv-regionen, som var en av flere medisinske ansatte på et lokalt sykehus som gikk ut i en protest for å fjerne lederen av den lokale medisinske institusjonen, som var involvert i korrupsjon. Protesten var vellykka, og vi spurte henne om de utfordringene de møtte på veien med å organisere protesten. Et annet intervju var med Lubomir fra Lviv Kranførerforening. Han fortalte oss om unionens historie og utfordringene de står overfor under krigen.

Våre andre prosjekter inkluderer en arbeidsmiljøundersøkelse blant kranførerne i Lviv-regionen, intervju med en vernepliktig soldat om forholdene i den ukrainske hæren, og et intervju angående et utdanningsprosjekt, rettet mot å hjelpe kvinner som har mista jobben sine.

I dag publiserer dere i Galicia, tror du at dere en dag vil kunne dekke hele Ukraina?

Vi planlegger å fortsette å dekke lokale saker i Galicia-regionen, siden det å dekke hele Ukraina uunngåelig vil viske ut fokuset vårt og kreve mye mer ressurser fra teamet vårt. Vi er en del av Sotsialniy Ruch, som er en all-ukrainsk organisasjon, og ønsker å oppmuntre våre kamerater fra forskjellige byer: Kiev, Kharkiv, Dnipro, Kryvyi Rih, for å organisere lignende nettplattformer som vil fokusere på sine respektive regioner. Mens den offisielle plattformen til hele organisasjonen vil kunne framheve de viktigste nyhetene fra hver region og fokusere på å dekke bredere og mer grunnleggende problemer.