Solidaritetskollektivene: Etter to års fullinvasjon.(video med engelsk tekst)

«Solidaritetskollektivene» er et antiautoritært frivillig nettverk som ble etablert i begynnelsen av den russiske fullskala invasjonen for å støtte venstreorienterte, antiautoritære kamerater og fagforeningsaktivister ved frontlinja og sivilsamfunn som blir ramma av krigen. For den enkelte soldat kan denne hjelpen være forskjell på liv og død i en kritisk situasjon. I denne videoen får du deres budskap etter to års fullskala invasjon.

«Solidaritetskollektivene» er avhengig av støtte for å drive sitt arbeid for soldater i kamp og rammede sivilsamfunn. Denne støtta får de fra vanlige ukrainere, men også fra venstreorienterte støttespillere utafor Ukraina. Dersom du vil støtte den ukrainske motstanden i praksis kan du bidra økonomisk ved å klikke på «Støtt Solidaritetskollektivene» i høyre kolonne på denne nettsida. Der kan du bidra direkte til «Solidaritetskollektivene» som fast bidragsyter, som da prioriterer hvordan de benytter bistanden. Minstebeløpet er 1 dollar pr. måned.

(Full oversikt over betalingsalternativer for støtte finner du her.)

Dersom du kun vil bidra med støtte til humanitær hjelp må du sende pengene via Pay Pal. Pay Pal-kontoen er humanitarian.aid.for.ukraine@proton.me . Hvis du ikke har en PayPal-konto, og heller ikke er interessert i å opprette det, kan du kontakte «Vi som støtter den nye venstesida i Ukraina», så kan vi bistå med å videresende pengene. Send en mail til kontakt@nyevenstreukraina.no