UTTALELSE PÅ TOÅRSDAGEN FOR DEN RUSSISKE INVASJONEN AV UKRAINA

Fra European Network for Solidarity with Ukraine 10. februar 2024

24. februar 2024 er det to år siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Denne fullstendig uberettigede invasjonen har allerede kostet minst 20 000 sivile ukrainere og over 100 000 soldater livet. Millioner av mennesker har blitt tvunget til å flykte til utlandet, og ytterligere millioner er på flukt inne i Ukraina. Aggressoren fortsetter å ødelegge hele byer og sivil infrastruktur (strøm- og varmenett, skoler, sykehus, jernbaner, havner osv.).

Den russiske hæren har gjennomført massedrap på ukrainere (både soldater og sivile). Seksuell vold er en del av aggressorens strategi. Mange innbyggere (inkludert barn) har blitt tvangsdeportert til Russland og Belarus.

Russlands president Vladimir Putin, den russiske regjeringa, de viktigste politiske kreftene i Den russiske føderasjonen, religiøse ledere og mediene fremmer en imperialistisk agenda som nekter ukrainerne retten til uavhengighet, statsdannelse og frihet til å velge politiske allianser. Det ukrainske folket nekter å være passive ofre for denne aggresjonen og gjør massiv motstand mot invasjonen, med og uten våpen. Selvorganisering på grasrota (blant annet gjennom fagforeninger, kvinneorganisasjoner og borgerrettighetsorganisasjoner) spiller en viktig rolle i forsvaret av landet og i kampen for et fritt, sosialt og demokratisk Ukraina.

I lys av den kompliserte verdenspolitiske situasjonen (eksemplifisert ved det republikanske partiets blokkering av økonomisk støtte til Ukraina i den amerikanske kongressen) er mobilisering til støtte for ukrainernes militære og sivile motstand mer nødvendig enn noensinne. Den russiske regjeringa har økt ressursene til sin egen krigsindustri med 70 %, og i tillegg kommer private leiesoldater og ulike former for økonomisk støtte som skal gjøre krigen akseptabel for de fattigste i føderasjonen, hvis menn mobiliseres som kanonføde.

Putin utnytter også hykleriet i vestlige lands «demokratiske» retorikk for å avlede opinionen fra å kritisere hans egne forbrytelser i Ukraina. Samtidig undergraves solidariteten med det ukrainske folket av økende påstander som framstiller utgifter «for å hjelpe Ukraina» som en begrunnelse for kutt i sosialbudsjettene og permanente økninger i rustningsutgiftene. Det legitime ønsket om fred, ledsaget av krav om umiddelbare svar på sosiale og økologiske kriser, kan ikke skje på bekostning av ukrainske liv og rettigheter: Det bør i stedet omdannes til et krav om åpenhet om reelle offentlige utgifter og avvisning av permanent økende militarisering og en politikk preget av usosiale økonomiske nedskjærimger, nasjonalt og globalt.

Ukraina kan ikke vinne og slå tilbake angriperen, uten våpen fra NATO. Likevel vil en eventuell seier over Putin ikke være en seier for den vestlige siden i stormaktskampen om global dominans, men en triumf for det ukrainske folkets urokkelige motstand og rett til å bestemme over sin egen fremtid. Derfor vil en seier for Ukrania være en seier for små nasjoner og demokratiske prinsipper overalt.

Vi oppfordrer til å gjøre uka rundt 24. februar (19.-25. februar) til ei tid for internasjonale aksjoner mot den russiske invasjonen og i solidaritet med Ukraina.

Fred for Ukraina.

Stopp Russlands krig!

Umiddelbar stans i russisk bombing og tilbaketrekking av alle russiske tropper fra hele Ukraina!

Styrk støtten og solidariteten med det ukrainske folket i deres legitime motstand mot den russiske invasjonen.!