Ukraina: Boligpolitikk under krigen (en podcast på engelsk)

Publisert på nettstedet Commons/Spilne, 29. mai, 2024.

Ifølge grove anslag har 1,4 millioner leiligheter, 135 000 enkelthus og 39 000 rom i sovesaler blitt skada i Ukraina så langt. Mange ukrainske menn og kvinner har blitt stående uten tak over hodet, i det hele tatt. 

Krigen fortsetter imidlertid, noe som betyr at ukrainske byer fortsetter å bli ødelagt. Hver dag blir boligproblemet i Ukraina mer og mer kritisk.

– Hvilke utfordringer møter hjemløse fordrevne? 

– Hva gjør regjeringa, lokale myndigheter og internasjonale organisasjoner for å løse boligkrisa?

– Hvorfor trenger boligsektoren i Ukraina radikale endringer, spesielt spørsmålet om utvikling av sosiale boliger og en rettferdig eiendomsbeskatning?

I denne nye episoden av podcasten «Ukraine The Possible»  vil du finne svar på disse spørsmålene og tanker om strategier, som vil kunne bidra til å skaffe bolig til alle i det gjenreiste Ukraina.

Om podcasten «Ukraine the Possible»

Russlands fullskala-invasjon av Ukraina er en angrepskrig, ført av en imperialist med stor internasjonal innflytelse takket være sine fossile energiressurser. Derfor krever motstanden fra ukrainske menn og kvinner ekstraordinær innsats og bistand.

I podcasten diskuterer vi krigen og dens ettervirkninger, samt den historiske sammenhengen for å kunne forstå forandringer, kriser og ulikheter. Til tross for tragedien har det ukrainske samfunnet demonstrert sin evne til dialog og samarbeid, så vel som sitt potensial til å bygge en mer rettferdig, inkluderende og mangfoldig framtid. Denne framtida krever imidlertid internasjonal solidaritet.