Ukraina ved et vendepunkt: Imperialisme, nasjonal frigjøring og solidaritet (video m/engelsk tale)

Publisert på Youtube av Ukriane Solidarity Network USA og Haymarket-books, 29. juni 2024

Hva er de globale konsekvensene av Putins blodige forsøk på å utslette Ukrainas rett til sjølstyre? Og hvilke politiske og ideologiske utfordringer byr det på for de som søker å solidarisere seg med ofrene for imperialisme og neokolonialisme? Disse og lignende spørsmål blir diskutert av sosialistiske aktivister fra Ukraina, Russland og Storbritannia.

Deltakere i diskusjonen:

Ilya Budraitskis er forfatter av «Dissidents Among Dissidents: Ideology, Politics and the Left in Post-Soviet Russia». Han skriver om politikk, kunst, film og filosofi for openDemocracy og Jacobin og er medgrunnlegger av Posle («Etter»), et nettverk av russiske intellektuelle i eksil.

Hanna Perekhoda, opprinnelig fra Ukraina, er forsker ved Universitetet i Lausanne, og studerer politisk forestillingsevne i Russland og Ukraina. Hun er grunnlegger av den sveitsiske «Komiteen for Solidaritet med det Ukrainske Folket» og medlem av den ukrainske venstreorganisasjonen Sotsialnyi Rukh (Den Sosiale Bevegelsen).

Simon Pirani er historiker og forsker ved Universitetet i Durham, og hans bøker inkluderer «The Russian Revolution in Retreat 1920–1924: Soviet Workers and the New Communist Elite og Burning Up: A Global History of Fossil Fuel Consumption». Han er aktiv i solidaritetsarbeid for Ukraina i Storbritannia.

OBS! Videoarrangementet starter etter ca. 7 minutter