Uttalelse fra KVPU: Russland utfører målretta missilangrep mot barn, pasienter og arbeidere i Ukraina

Publisert 8. juli, 2024

Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU), en medlemsorganisasjon av International Trade Union Confederation og European Trade Union Confederation, oppfordrer det internasjonale samfunnet, ITUC, EFS og deres medlemsorganisasjoner, samt regjeringene I demokratiske stater, til å øke deres støtte til Ukraina. Denne appellen kommer mens Russland fortsetter sine terrorangrep og sin folkemordskrig i Ukraina.

I dag, 8. juli 2024, starta de russiske troppene massive kombinerte angrep gjennom natten, morgenen og dagen etter på flere byer i Ukraina, inkludert Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slov’yansk, Kramatorsk og Pokrovsk. Under disse angrepene avfyrte Russland 40 missiler av ulike typer, med målsetting om å drepe så mange sivile som mulig og skremme det ukrainske folket, som kjemper for frihet og demokrati.

Russiske styrker målretta angrepet sitt på mandag morgen mens arbeidere var på vei til arbeidsplassene eller allerede hadde ankommet arbeidet, og mens pasienter enten var på vei til medisinske fasiliteter eller mottok behandling.

Bare i Kiev ble 17 mennesker drept, og minst 41 ble såra, som følge av angrepet 8. juli.

I dag, under et russisk kombinert rakettangrep i Kiev, ble byens eldste og viktigste barnesykehus ‘Okhmatdyt’, der alvorlig syke barn fra hele Ukraina ble behandla, angrepet. Som et resultat av angrepet på sykehuset er det skadde, og det kan fortsatt være barn, foreldre og medisinsk personell fanget under ruinene, som for øyeblikket blir rydda. Dette sykehuset ble besøkt av ITUC-utsendinger 16. mai 2024, da inernasjonale fagforeningsledere fikk en mulighet til å møte sykehusledelsen, fagforeningsmedlemmer og foreldre til barn var blitt skadet under ussiske angrep.

Samme dag ble i tillegg et annet medisinsk institusjon i Dnipro-distriktet i Kiev skada under et missilangrep ved middagstid. Tidligere hadde fire personer blitt drept. Opprydding og leteaksjoner pågår fortsatt.

Den 8. juli starta Russland også et massivt missilangrep mot Kryvyi Rih og Dnipro. Blandt annet traff et russisk missil den administrative bygningen til “Northern Mining and Processing Plant” i Kryvyi Rih. Ved 12:30-tida ble det slått fast at 10 mennesker var drept og mer enn 30 skadd.

8. juli ble ytterligere tre sivile drept på grunn av et rakettangrep fra russiske tropper mot byen Pokrovsk i Donetsk-regionen. Som et resultat av angrepet ble kontoret til den lokale organisasjonen til “Independent Trade Union of Mineworkers of Ukraine” i byen Myrnograd og Pokrovsky-distriktet skadet.

I dag, som et resultat av missilangrepet mot Ukraina, ble i tillegg til arbeidsplasser og sykehus, boligbygg og transportinfrastruktur skadet.

Vi understreker at de russiske styrkene fortsetter å utfører drone- og missilangrep mot ukrainske byer hver dag.

Russland fortsetter målretta å angripe energianlegg for å frata sivile ukrainere sivile strøm, kommunikasjon og medisinske tjenester, og for å ødelegge Ukrainas økonomi. For øyeblikket er alle varmekraftverk allerede ødelagt i Ukraina, og vannkraftverk har blitt skadet av russiske styrker. Som et resulta av dettet opplever Ukraina permanente strømbrudd.

I dag brøt Russland nok en gang internasjonal humanitær lov på kynisk vis, og bekrefta ytterligere at målet er å ødelegge Ukraina og dets modige folk.

I dag motstår ukrainske arbeidere, fagforeningsfolk og hele befolkningenKVPU-uttalelse: Russland lanserer målrettet missilangrep mot barn, pasienter og arbeidere i Ukraina

Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU), en medlemsorganisasjon av International Trade Union Confederation og European Trade Union Confederation, oppfordrer det internasjonale samfunnet, ITUC, EFS og deres medlemsorganisasjoner, samt regjeringene av demokratiske stater, for å styrke deres støtte til Ukraina. Denne appellen kommer mens Russland fortsetter sine terrorangrep og folkemordskrig i Ukraina.

I dag, 8. juli 2024, startet de russiske troppene massive kombinerte angrep gjennom natten, morgenen og dagen på flere byer i Ukraina, inkludert Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slov’yansk, Kramatorsk og Pokrovsk. Under disse angrepene avfyrte Russland 40 missiler av ulike typer, med sikte på å drepe så mange sivile som mulig og skremme det ukrainske folket som kjemper for frihet og demokrati.

Russiske styrker målrettet angrepet mandag morgen da arbeidere pendlet til arbeidsplassene sine når de var på arbeidsmøter, og mens pasienter enten var på vei til medisinske fasiliteter eller mottok behandling.

Bare i Kiev ble 17 mennesker drept, og minst 41 ble såret som følge av angrepet 8. juli.

I dag, under et russisk kombinert rakettangrep i Kiev, ble byens eldste og viktigste barnesykehus ‘Okhmatdyt’, der alvorlig syke barn fra hele Ukraina ble behandlet, angrepet. Som et resultat av streiken på sykehuset er det skadde, og det kan fortsatt være barn, foreldre og medisinsk personell fanget under ruinene, som for tiden blir ryddet. Dette sykehuset ble besøkt av ITUC-misjonen 16. mai 2024, da globale fagforeningsledere hadde en mulighet til å møte sykehusledelsen, fagforeningsmedlemmer og foreldre til barn som ble skadet under de russiske angrepene.

Samme dag ble i tillegg et annet medisinsk anlegg i Dnipro-distriktet i Kiev skadet under et missilangrep ved middagstid. Tidligere ble fire personer drept. Rydding og leteaksjoner pågår fortsatt

Den 8. juli startet Russland et massivt missilangrep mot Kryvyi Rih og Dnipro. Spesielt traff et russisk missil den administrative bygningen til Northern Mining and Processing Plant i Kryvyi Rih. Ved 12:30-tiden ble 10 mennesker drept og mer enn 30 skadet.

8. juli ble ytterligere tre sivile drept på grunn av et rakettangrep fra russiske tropper mot byen Pokrovsk i Donetsk-regionen. Som et resultat av angrepet ble kontoret til den lokale organisasjonen til Independent Trade Union of Mineworkers of Ukraine i byen Myrnograd og Pokrovsky-distriktet skadet.

I dag, som et resultat av missilangrepet mot Ukraina, ble i tillegg til arbeidsplasser og sykehus, boligbygg og transportinfrastruktur skadet.

Vi understreker at de russiske styrkene utfører drone- og missilangrep mot ukrainske byer hver dag.

Russland fortsetter målrettet å målrette energianlegg for å frata ukrainske sivile strøm, kommunikasjon og medisinske tjenester, og for å stoppe Ukrainas økonomi. For øyeblikket er alle termiske kraftverk allerede ødelagt i Ukraina, og vannkraftverk har blitt skadet av russiske styrker. Som et resultat opplever Ukraina permanente strømbrudd.

I dag brøt Russland nok en gang kynisk internasjonal humanitær lov, og bekreftet ytterligere målet om å ødelegge Ukraina og dets modige folk.

I dag motstår ukrainske arbeidere, fagforeningsfolk og hele befolkninga i Ukraina den russiske aggressoren og kjemper for frigjøring av de okkuperte områdene, der terroren hersker og menneskerettighetene ikke er garantert. I dag appellerer vi til det internasjonale demokratiske samfunnet med en oppfordring:

· Fortsett å gi økonomisk, humanitær og bistand til Ukraina

·  Støtte levering av militærstøtte til Ukraina for å beskytte befolkninga, energiinfrastrukturen, arbeidsplassene og landet

·   Styrk sanksjonene mot terrorregimet i Russland og de som støtter og finansierer det. Dette kan i betydelig grad kan begrense de økonomiske ressursene og bruk av teknologier som er nødvendige for fortsettelsen av den blodige krigen

· Sikre muligheten for å bruke frosne russiske økonomiske ressurser til å hjelpe Ukraina

·  Isolere og fjerne russiske politiske, offentlige og fagforeningsfigurer fra stillinger i internasjonale organisasjoner. Disse er representanter for et land som utfører terroraktiviteter mot det suverene, uavhengige Ukraina og dets borgere, og prøver å undergrave enheten i det internasjonale demokratiske poltiskemiljøet og den internasjonale fagbevegelse.n

8. juli 2024

KVPU

i Ukraina den russiske aggressoren og kjemper for frigjøring av de okkuperte områdene, der terroren hersker og menneskerettighetene ikke er garantert. I dag appellerer vi til det internasjonale demokratiske samfunnet med en oppfordring:

·         Fortsette å gi økonomisk, humanitær og bistand til Ukraina;

·         Støtte levering av militærhjelp til Ukraina for å beskytte befolkningen, energiinfrastrukturen, arbeidsplassene og landet;

·         Styrke sanksjonene mot terrorregimet i Russland og de som støtter og finansierer det, da dette i betydelig grad kan begrense de økonomiske ressursene og eksporten av teknologier som er nødvendige for fortsettelsen av den blodige krigen;

·         Sikre muligheten for å bruke frosne russiske eiendeler for å lede dem til å hjelpe Ukraina;

·         Isolere og fjerne fra stillinger i internasjonale organisasjoner russiske politiske, offentlige og fagforeningsfigurer, som representanter for et land som utfører terroraktiviteter mot det suverene, uavhengige Ukraina og dets borgere, og som prøver å undergrave enheten i det internasjonale demokratiske partiet. fagbevegelse.

8. juli 2024

KVPU