Nordisk venstreside: Solidaritet med Ukraina

Nordisk grønt venstre er en samarbeidsplattform for nordiske venstrepartier. Nettverket møttes den 9 juni i Malmø, og vedtok denne felles uttalelsen til støtte for Ukraina.

Vi, undertegnede representanter for nettverket nordisk grønt venstre, erklærer vår solidaritet med den rettferdige motstandskampen til det ukrainske folket. Vi understreker at det russiske regimet ene og alene har ansvaret for den folkerettsstridige invasjonen, for at krigen har eskalert til et punkt der risikoen for atomkrig har blitt reell, og for å utløse global opprustning.

Vi fordømmer på det sterkeste brudd på folkeretten og ulovlige okkupasjoner, uavhengig av hvilke imperialister som står bak.

For å avslutte krigen, krever vi en fullstendig og øyeblikkelig tilbaketrekking av de russiske militære styrkene fra hele Ukrainas territorium. Vi støtter antikrigs-arbeid og demokratisk opposisjon i Russland og Belarus som integrerte elementer i kampen for fred i regionen.

Vi anerkjenner at våpenhjelp er nødvendig for gi Ukraina muligheten til å forsvare seg. Fordi kriger ikke avsluttes på slagmarken, er diplomatisk innsats like viktig. Vi mener at varig og rettferdig fred må bygge på respekt for folkeretten, menneskerettighetene, og suverenitet innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Vi anerkjenner dessuten at det er det er opp til det ukrainske folket å bestemme når tida er inne for å be om våpenhvile, om en fredsavtale skal aksepteres og vilkårene for å godkjenne en slik avtale.

Vi er urolige over at den ukrainske regjeringen står bak vedvarende angrep på arbeidernes og fagbevegelsens rettigheter. Dette bryter klart med ILO-konvensjoner og samarbeidsavtalen med EU. Vi er også bevisste på farene ved å innføre nyliberal nedskjærings- og privatiseringspolitikk som tjener interessene til vestlig og ukrainsk kapital under gjenoppbyggingen etter krigen.

Derfor lover vi å støtte den ukrainske arbeiderbevegelsen, Sotsialnyi Rukh og andre progressive krefter som kjemper for ei rettferdig framtid og en sterk velferdsstat.

Vi oppfordrer til sletting av Ukrainas utenlandsgjeld, og til felles internasjonal gjenoppbygging basert på åpne og gjennomsiktige prosesser, på at lederne må stå til ansvar for sine avgjørelser, på deltakende og inkluderende beslutninger, og på godt samarbeid mellom fagbevegelsen, regjeringen og næringslivet.

Vi krever en styrking av arbeidet for en demokratisk verdensorden, og ber den globale venstresiden om å stå sammen med oss i forsvaret av disse prinsippene, skulder ved skulder med de undertrykte, akkurat som venstresiden alltid har gjort.

Enhedslisten, Danmark

Rødt, Norge

Sosialistisk venstreparti, Norge

Vänsterpartiet, Sverige

Vasemmistoliitto (Venstre-alliansen), Finland