Sotsialnyi Rukh om partiforbudet

Uttalelse om midlertidig «forbud» mot visse ukrainske partier 21/03/2022 .

✖️ Nylig besluttet Det nasjonale forsvars- og sikkerhetsrådet midlertidig å suspendere aktivitetene til flere ukrainske politiske partier. Listen inkluderer både større opposisjonspartier og mindre kjente partier som bruker ordene «progressiv», «venstre» eller «sosialist» i navnene sine. President Volodymyr Zelensky anklaget dem for «forbindelser med Russland», uten å underbygge påstandene med noen riktig juridisk begrunnelse.

Vi er klar over at i det minste noen medlemmer av disse partiene, spesielt deres ledelse:

-bagatelliserte faren for russiske sjåvinistiske ambisjoner og nærmet seg i sin argumentasjon å rettferdiggjøre den russiske aggresjonen, hvis de da ikke direkte samarbeidet med Kreml

-avledet folkets frustrasjon på grunn av nyliberal politikk fra nåværende og tidligere regjeringer, ved å bekjempe et karikert bilde av «Vestens» ødeleggelse av «slavisk sivilisasjon»

– spredte fremmedfrykt, antisemittisme, homofobi og hat.

Til og med de som brukte venstreorientert retorikk tjente i virkeligheten den oligarkiske konsensusen i samfunnet på denne måten.

Likevel må ethvert mulig samarbeid mellom de nevnte organisasjonene og deres enkeltmedlemmer og med russiske imperialister undersøkes, og kunne prøves for retten.

Konkrete personer som er involvert i sabotasje av den folkelige motstanden må ta et individuelt ansvar for handlingene sine.

Vi erkjenner viktigheten og verdien av demokratiske friheter og mener at vilkårlige partiforbud ikke har noen plass i dagens kamp.

Vi har allerede sett hvordan regjeringa prøvde å misbruke krigssituasjonen for å angripe de ukrainske arbeidernes rettigheter, nå er dens handlinger rettet mot å begrense politiske og sivile friheter. Vi kan ikke støtte dette.