«Mitt navn er Dmitrij Petrov, og hvis du leser dette, er det sannsynlig at jeg døde i kampen mot Putins invasjon av Ukraina.»

Den russiske anarkisten Dmitrij Petrov skulle fylt 34 år den 9. september. Det ble han ikke, han døde ved fronten i Bakhmut i april 2023. Pga politisk forfølgelse og med en truende fengselssdom foran seg, forlot han Russland i 2019 og dro til Ukraina. Fra begynnelsen av Russlands fullskala-invasjon i februar 2022, slutta han seg til forsvaret av Kiev, og fortsatte kampen mot den russiske invasjonen fram til sin død.

Å legge ut Dimitrijs avskjedsbrev på denne nettsida er ikke gjort utfra et ønske om å drive med morbid dyrking av helter, men for å vise et av de menneskene som tok et valg de færreste av oss forhåpentligvis aldri vil stå overfor.

Det er bare en ting å si: Krig er noe drit! Russland ut av Ukraina!

Dette er en link til Dmitrij Petrovs minneside.

Melding fra vår kamerat Dmitrij Petrov

Mitt navn er Dmitrij Petrov, og hvis du leser dette, er det sannsynlig at jeg døde i kampen mot Putins invasjon av Ukraina.

Jeg er medlem av den anarkokommunistiske kamporganisasjonen (BOAC. Oversetters merknad) og vil forbli det etter døden. BOAC er vårt hjernebarn, født ut av en tro på organisert kamp. Vi var i stand til å lede den på forskjellige sider av statsgrensene.

Jeg gjorde mitt beste for å bidra til seieren over diktaturet og den sosiale revolusjonen. Og jeg er stolt av mine kamerater som har ført kampen og som kjemper i Russland og i utlandet.

Som anarkist, revolusjonær og russer følte jeg meg tvunget til å ta del i den væpnede motstanden som det ukrainske folket stiller opp mot Putins okkupanter. Jeg gjorde det for rettferdighetens skyld, for å beskytte det ukrainske samfunnet og frigjøringen av mitt land, Russland, fra undertrykkelse. Av hensyn til alle menneskene som er fratatt verdighet og muligheten til å puste fritt av det skammelige totalitære systemet som er opprettet i Russland og Hviterussland.

Et annet viktig poeng med deltakelse i denne krigen er å etablere internasjonalisme ved å være et eksempel. I de dager da morderisk imperialisme slipper løs en bølge av nasjonalisme og forakt for russere, bekrefter jeg i ord og handling: det finnes ingen «dårlige nasjoner». Alle nasjoner har den samme sorgen – grådige og maktsyke herskere.

Dette var ikke en rent individuell beslutning og skritt. Det var en videreføring av vår kollektive strategi for å bygge bærekraftige strukturer og geriljakrig mot de tyranniske regimene i vår region.

Mine kjære venner, kamerater og slektninger, jeg beklager til alle jeg har såret ved å dra. Jeg setter stor pris på de varme tankene deres. Imidlertid tror jeg fast at kampen for rettferdighet, mot undertrykkelse og urettferdighet er en av de mest verdige handlingene som en person kan fylle sitt liv med. Og denne kampen krever ofre, til og med fullstendig selvoppofrelse.

Det beste minnet for meg er hvis dere fortsetter å jobbe aktivt, overvinner personlige ambisjoner og unødvendig skadelig strid. Hvis dere fortsetter deres aktive kamp for å oppnå et fritt samfunn basert på likhet og solidaritet. For dere selv og for meg, og for alle våre kamerater. Risiko, motgang og offer underveis er våre faste følgesvenner. Men vær trygg på at det ikke er forgjeves.

Klemmer til dere alle.

Hilsen Ilya Leshy, «Seva», «Lev», Phil Kuznetsov,
Dmitry Petrov