Ukrainsk solidaritetsbrev med det palestinske folk (et opprop)

Torsdag 2.november,2023, av Ukraine-Palestine Solidarity Group, publisert på Commons.

Illustrasjon; Kateryna Gritseva

Vi, ukrainske forskere, kunstnere, politiske aktivister og fagforeningsaktivister, medlemmer av sivilsamfunnet står i solidaritet med det palestinske folket som i 75 år har blitt utsatt for og motstått israelsk militær okkupasjon, isolasjon , vold fra israelske bosettere), etnisk rensing , landfordriving og apartheid . Vi skriver dette brevet som folk til folk. Den dominerende diskusjonen på regjeringsnivå og til og med blant solidaritetsgrupper som støtter ukrainernes og palestinernes kamp, skaper ofte splittelse. Med dette brevet avviser vi disse splittelsene, og bekrefter vår solidaritet med alle som er undertrykt og kjemper for frihet.

Som aktivister forpliktet til frihet, menneskerettigheter, demokrati og sosial rettferdighet, og mens vi fullt ut anerkjenner maktforskjeller, fordømmer vi på det sterkeste angrep på sivilbefolkningen – det være seg israelere angrepet av Hamas eller palestinere angrepet av de israelske okkupasjonsstyrkene og væpnede bosettergjenger. Bevisst målretting av angrep på sivile er en krigsforbrytelse. Likevel er dette ingen begrunnelse for den kollektive avstraffelsen av det palestinske folket, å sette likhetstegn mellom alle innbyggere i Gaza og Hamas, og den vilkårlige bruken av begrepet «terrorisme» anvendt på hele den palestinske motstanden. Dette kan heller ikke være en begrunnelse for videreføring av den pågående okkupasjonen. Som en gjenspeilig av flere FN-resolusjoner vet vi at det ikke vil bli noen varig fred uten rettferdighet for det palestinske folket.

Den 7. oktober var vi vitne til Hamas’ vold mot sivile i Israel, en hendelse som nå utpekes av mange for å demonisere og dehumanisere palestinsk motstand helt. Hamas, en reaksjonær islamistisk organisasjon, må sees i en større historisk sammenheng og tiår med israelske inngrep på palestinsk land, lenge før denne organisasjonen ble oppretta på slutten av 1980-tallet. Under Nakba («katastrofen») i 1948 ble mer enn 700.000 palestinere brutalt fordrevet fra sine hjem, og hele landsbyer ble massakrert og ødelagt. Siden opprettelsen har Israel aldri sluttet å forfølge sin koloniale ekspansjon. Palestinerne ble tvunget i eksil, fragmentert og administrert under ulike regimer. Noen av dem er israelske statsborgere som er rammet av strukturell diskriminering og rasisme. De som bor på den okkuperte Vestbredden er utsatt for apartheid under tiår med Israels militære kontroll. Befolkninga på Gazastripen har lidd under blokaden pålagt av Israel siden 2006, en blokade som begrenset bevegelse av mennesker og varer, noe som har resultert i økende fattigdom og nød.

Siden 7. oktober og i skrivende stund er dødstallet på Gazastripen mer enn 8.500 mennesker. Kvinner og barn har utgjort mer enn 62 prosent av de omkomne, mens mer enn 21.048 mennesker har blitt skadet. De siste dagene har Israel bombet skoler, boligområder, den gresk-ortodokse kirken og flere sykehus. Israel har også kuttet all vann-, strøm- og drivstoff-forsyning på Gazastripen. Det er en alvorlig mangel på mat og medisiner, noe som forårsaker en total kollaps av et helsevesen.

De fleste vestlige og israelske medier rettferdiggjør disse dødsfallene som ren utisiktet skade for å bekjempe Hamas, men er tause når det gjelder palestinske sivile utpekt som mål og drept på den okkuperte Vestbredden. Bare siden begynnelsen av 2023, og før 7. oktober, hadde dødstallet på palestinsk side allerede nådd 227. Siden 7. oktober er 121 sivile palestinere drept på den okkuperte Vestbredden. Mer enn 10.000 palestinske politiske fanger er for tida internert i israelske fengsler. Varig fred og rettferdighet er bare mulig ved å avslutte den pågående okkupasjonen. Palestinere har rett til selvbestemmelse og motstand mot Israels okkupasjon, akkurat som ukrainere har rett til å motstå russisk invasjon.

Vår solidaritet kommer fra et sted med sinne over urettferdigheten, og et sted med dyp smerte over å kjenne til de ødeleggende konsekvensene av okkupasjon, beskytning av sivil infrastruktur og humanitær blokade, basert på erfaringer fra vårt hjemland. Deler av Ukraina har vært okkupert siden 2014, og det internasjonale samfunnet klarte ikke å stoppe russisk aggresjon da, og ignorerte den imperialistiske og koloniale karakteren av den væpnede volden, som følgelig eskalerte 24. februar 2022. Sivile i Ukraina blir beskutt daglig, i sine hjem, på sykehus, på bussholdeplasser, i køer for brød. Som følge av den russiske okkupasjonen lever tusenvis av mennesker i Ukraina uten tilgang til vann, strøm eller oppvarming, og det er de mest sårbare gruppene som er mest berørt av ødeleggelsen av kritisk infrastruktur. I månedene med beleiring og tungt bombardement av Mariupol var det ingen humanitær korridor. Å se israelerne angripe sivil infrastruktur i Gaza, den israelske humanitære blokaden og okkupasjonen av land treffer oss en på spesielt smertefullt måte. Fra dette stedet av smerte, av erfaring og solidaritet, oppfordrer vi våre med-ukrainere globalt og hele folket til å heve sine stemmer til støtte for det palestinske folket og fordømme den pågående israelske etniske masserensingen.

Vi avviser den ukrainske regjeringas uttalelser som uttrykker ubetinget støtte til Israels militære handlinger, og vi anser oppfordringene om å unngå sivile tap fra Ukrainas UD som forsinkede og utilstrekkelige. Denne posisjonen er en tilbaketrekning fra støtten til palestinske rettigheter og fordømmelse av den israelske okkupasjonen, som Ukraina har fulgt i flere tiår, inkludert stemmegivning i FN. Vi er klar over den pragmatiske geopolitiske tankegangen bak Ukrainas beslutning om å følge vestlige allierte, allierte vi er avhengige av for å overleve, men vi ser den nåværende støtten til Israel og avvisningen av palestinsk rett til selvbestemmelse som motstridende til Ukrainas egen forpliktelse til menneskerettigheter og kamp for vårt land og vår frihet. Vi som ukrainere bør stå i solidaritet, ikke med undertrykkerne, men med dem som opplever og yter motstand mot undertrykkelsen.

Vi er sterkt imot å sette likhetstegn mellom vestlig militærhjelp til Ukraina og Israel fra enkelte politikere. Ukraina okkuperer ikke andre menneskers territorier, i stedet kjemper de mot den russiske okkupasjonen, og derfor tjener internasjonal bistand en rettferdig sak og beskyttelse av folkeretten. Israel har okkupert og annektert palestinske og syriske territorier, og vestlig bistand til landet bekrefter en urettferdig orden og demonstrerer dobbeltmoral i forhold til folkeretten.

Vi motsetter oss den nye bølgen av islamofobi, som det brutale drapet på en palestinsk-amerikansk 6-åring og angrepet på hans familie i Illinois, USA, og likestillingen av enhver kritikk av Israel med antisemittisme. Samtidig er vi også imot å holde hele det jødiske folk over hele verden ansvarlig for politikken til staten Israel, og vi fordømmer antisemittisk vold, som mobbens angrep på flyet i Daghestan, Russland. Vi avviser også gjenopplivingen av «krigen mot terror»-retorikken som brukes av USA og EU for å rettferdiggjøre krigsforbrytelser og brudd på folkeretten, som har undergravd det internasjonale sikkerhetssystemet, forårsaket utallige dødsfall, og som har blitt lånt av andre stater, inkludert Russland til krigen i Tsjetsjenia og Kina til folkemordet på uigurene. Nå bruker Israel den til å gjennomføre etnisk rensing.

Oppfordring til handling

 Vi oppfordrer til gjennomføring av kravet om våpenhvile, fremmet av FNs generalforsamlings resolusjon.

 Vi oppfordrer den israelske regjeringa til umiddelbart å stoppe angrep på sivile, og gi humanitær hjelp; vi insisterer på en umiddelbar og uavgrenset heving av beleiringa av Gaza og en umiddelbar hjelpeoperasjon for å gjenopprette sivil infrastruktur. Vi oppfordrer også den israelske regjeringa til å sette en stopper for okkupasjonen og anerkjenne de fordrevne palestinernes rett til å vende tilbake til sine landområder.

Vi oppfordrer den ukrainske regjeringa til å fordømme bruken av statssanksjonert terror og humanitær blokade mot sivilbefolkningen i Gaza og bekrefte det palestinske folkets rett til selvbestemmelse. Vi oppfordrer også den ukrainske regjeringa til å fordømme bevisste overgrep mot palestinere på den okkuperte Vestbredden.

Vi oppfordrer internasjonale medier til å slutte å sette palestinere og ukrainere opp mot hverandre, der lidelseshierarkier opprettholder rasistisk retorikk og dehumaniserer de som er under angrep.

Vi har vært vitne til at verden står sammen i solidaritet for folket i Ukraina, og vi oppfordrer alle til å gjøre det samme for folket i Palestina.

Følg lenken for å se signaturene

Ukrainere, og kun dem, oppfordres til å underskrive denne uttalelsen.