Kvinner i den ukrainske hæren.

(Dette er et innlegg fra Facebooksida til Solidaritetskollektiver , en ukrainsk antiautoritært nettverk, som bl.a. driver med støtte direkte til progressive aktivister ved fronten, både med humanitær hjelp og teknisk utstyr. Red. merknad)

Nylig, i humorshowet Dvizh, tillot soldater fra 3. Angrepsbrigade, som ble danna av medlemmer av den nasjonalistiske organisasjonen National Corps , seg å spøke om kvinner i hæren på en åpent sexistisk måte. Etter tilsvar fra en kvinnelig soldat ble det enda verre. Soldatene tilbød seg å applaudere for «kvinner, barn og hunder» ved fronten.

Denne hendelsen førte til en bølge av kritikk i media. Tidligere ble slike saker stort sett ikke publisert, fordi det er uvanlig å kritisere militærpersonell som risikerer livet. Men sjøl den negative publisiteten tvang ikke soldatene i 3. brigade til å beklage. De avviste oppførselen sin som en spøk. I beste fall stemplet de sine kritikere som mennesker som ikke forstår humor, og i verste fall som fiendtlige elementer mot det ukrainske samfunnet, som tør å kritisere soldater.

Denne historien viser ikke bare hvordan krigere i nasjonalistiske enheter ser på kvinners plass i samfunnet. Dessverre var det mange som støttet deres syn. Sexisme i hæren er fortsatt et stort problem som kvinner ofte må bekjempe på egenhånd.

I dag støtter vi 10 kvinner i militær tjeneste: kvinner som arbeider med luftrekognosering og som medisinsk personell. Kvinner som gikk gjennom helvetet i Popasna og Bakhmut. Hver av dem utfører sitt arbeid med flid og sjølsikkerhet, -deres mot på slagmarka krever utrolig respekt, og resultatet av deres arbeid er ødelagt fiendtlig utstyr og har reddet livene til mange ukrainske soldater. Du kan lese om tankene deres og finne ut om motivasjonen deres for å gå til krig i artikkelen vår.

Så la oss slå dette fast en gang til:

Å ha kvinner i hæren er normalt.

Sexisme i hæren er motbydelig.