Den russiske sosialisten og antikrigsdissidenten Boris Kagarlitskij er løslatt!

Boris Kagarlitsky, som ble ble arrestert i juli, beskyldt for «rettferdiggjøring av terrorisme», har blitt løslatt etter dom. Du kan lese om dette på Greenleft

Vi har har tidligere hatt stoff om Boris Kagarlitsky; «En appell til mine progressive venner i Vesten»

og «Boris Kagarlitskij i historiens lys, en samling tekster«, hvor han forøvrig også får en dose kritikk for tidligere standpunkter.