Avslørt: Ukrainas hemmelige forsøk på å omgå sentrale fagforeningsorganer

Forfattere Thomas Rowley, Serhiy Guz 21.desember 2023 OpenDemocracy

Fagforeningsledere reiser bekymringer om potensialet for regjeringens «kontroll» over nytt konsultasjonsorgan

OpenDemokracy kan avsløre at ukrainske topptjenestemenn presser, bak kulissene, på et initiativ for å etablere sitt eget konsultasjonsorgan med fagforeningene på høyt nivå, i et forsøk på å redusere makta til landets største fagforeninger.

Dokumenter, innhenta via lov om informasjonsfrihet, viser hvordan to ledende parlamentsmedlemmer fra Ukrainas regjerende politiske parti, i juli 2023, foreslo at regjeringa oppretter et splitter nytt «Council of Trade Union Leaders» – i et uttalt forsøk på å omgå regjeringas eksisterende institusjon for dialog med arbeidsgivere og fagforeninger.

Det ukrainske ministerkabinettet godkjente initiativet i august.

I følge fagforeningsledere som openDemocracy snakka med, har ingen av dem blitt informert om dette nye rådet, og det har heller ikke blitt annonsert offentlig.

Rådet ser ut til å ønske å snu den ukrainske regjeringas offisielle dialog vekk fra den største konføderasjonen, Federation of Trade Unions of Ukraine (FPU) – som er i en flerårig kamp med regjeringa om arbeidsrettsreformen.

Hryhoryi Osovyi, leder av FPU, sa til openDemocracy: «Hvis et slikt dekret eksisterer, vil det bety direkte statlig inngripen i fagforeningsaktivitet.»

Den ukrainske regjeringa og FPU har kjempet en stadig mer heftig kamp om en arbeidsreform siden Volodymyr Zelenskyis valgseier i 2019. Samtidig, hevder FPU, har ukrainske jurister og reformatorer retta søkelyset mot fagforeningseiendommer (som fagforeningene arva fra sovjettida) i et forsøk på å redusere deres økonomiske styrke.

Kommentarer fra personen som er ansvarlig for å sette opp det nye rådet for fagforeningsledere – hvor sammensetninga kan kontrolleres av ministerkabinettet – antyder at dette ville ha et mer positivt forhold til den ukrainske regjeringa enn FPU eller KVPU.

«Dette [rådet] er ment å løse problemer, ikke å distansere oss fra staten eller presentere oss som en autonom styrke,» sa Serhiy Kaplin, en tidligere parlamentsmedlem som for tida fører en offentlig kampanje mot FPU-ledelsen.

Ny struktur

På offisielt nivå ble rådsforslaget initiert av parlamentsmedlem Olena Shulyak, fra Volodymyr Zelenskyis parti Folkets Tjener, og parlmentsmedlem og sosialpolitisk ansvarlig, Halyna Tretiakov.

Tretiakova har ledet den ukrainske regjeringas omfattende arbeidsreformer de siste åra, spesielt siden starten på Russlands fullskala invasjon. Hun har ikke svart på en forespørsel om kommentar.

Som avslørt av openDemocracy, har den ukrainske regjeringa   planlagt  å gå bort fra å moderere forholdet mellom arbeidsgiver og fagforening fullstendig, noe som er en hjørnestein i moderne arbeidlivsstandarder, og fjerna arbeidsbeskyttelsen med ny lovgivning.

I et felles brev til ministerkabinettet 25. juli bemerket Shulyak og Tretiakova at «juridiske barrierer, politiske interesser og mangel på forståelse» hadde bidratt til Ukrainas svake resultater med dialog mellom stat, arbeidsgiverforeninger og fagforeninger, «til tross for gode institusjonelle stiftelser». Det nye rådet for fagforeningsledere, skrev de, ville bli knytta til ministerkabinettet.

Dette ville kunne «endre det sovjetiske paradigmet» der diskusjoner mellom staten, arbeidsgiverforeninger og fagforeningsgrupper (lokalt kjent som «sosial dialog») finner sted i det eksisterende trepartssammensatte nasjonale sosioøkonomiske råd, og i stedet flytte disse under en «ny struktur med nye ledere».

Den nye plattformen ville, skrev Shulyak og Tretiakova, tillate fagforeninger å undersøke eksisterende arbeidslov og foreslå reformer «i en vennlig atmosfære».

Ukrainas ministerkabinett fortalte openDemocracy at «spredninga av patriotiske stemninger i det [ukrainske] samfunnet» betyr at det er et «behov» for å «involvere Ukrainas [soldater] og ekte fagforeninger i sosial dialog».

Samtidig fortalte Serhiy Kaplin til openDemocracy at han «personlig» initierte rådsforslaget ved å kontakte statsministerens kontor og parlamentariske komiteen for sosialpolitikk, som Halyna Tretiakova leder, samt en rekke andre parlamentsmedlemmer – men sa bare Tretiakova og Shulyak var enig.

I annen offisiell korrespondanse, utgitt av kabinettet, svarte det ukrainske justisdepartementet på ideen om det nye rådet ved å understreke at kabinettet selv er ansvarlig for sammensetninga av slike organer.

Med andre ord, hvis rådet for fagforeningsledere opprettes i regi av Ukrainas kabinett, kan rådets medlemskap til slutt bli godkjent av kabinettet selv – av regjeringsministre, snarere enn fagforeninger.

På spørsmål om rådet ville bli kontrollert av ukrainske tjenestemenn, sa Kaplin til openDemocracy: «Denne typen institusjoner [som rådet] er ikke ment å legge fagforeninger under staten, nei. Det er omvendt: å legge staten under fagforeningene.»

Han la til: «Det vil være som et parlament for fagforeninger,» og sa at han var klar til å inkludere FPU-ledelse i rådet, men at det først og fremst vil være forbeholdt menige aktivister.

Gregory Schwartz, en ekspert på arbeidsforhold og politikk ved University of Bristol, sa til openDemocracy at rådet så ut som «en klassisk sovjetisk eller post-sovjetisk måte å gjøre ting på».

«Det er vanskelig for regjeringa å forhandle med ordentlige arbeidlivspartnere, så den velger å sette istand sitt eget opplegg med en kvasi-partner i stedet,» sa Schwartz.

Eiendomsoverdragelse

Faktisk antyder også Kaplins nåværende kampanje mot det han kaller den «korrupte» FPU-ledelsen, at han kunne være i stand til å slå an en mer positiv tone i forholdet mellom fagbevegelsen og myndigheter.

Som en del av denne innsatsen har han oppretta et nytt fagforbund, som er designet for å bryte ut medlemmer og avdelinger fra FPU.

I juni sirkulerte en  video  av Kaplin som snakket aggressivt til påståtte FPU-tjenestemenn mens han var omgitt av menn i kamuflasjeutstyr på nettet. Han sa han hadde støtte fra veteraner til sin nye organisasjon, og at de ønsket å ha representasjon på ledernivå i FPU.

Kaplin krevde også offentlig fjerning av korrupte fagforeningsledere, og truet med at krigsveteraner ville «gjenopprette orden» selv hvis han ikke ble hørt.

Kaplin, generalsekretæren for den nye konføderasjonen, har bedt om at all ukrainsk fagforeningseiendom skal overleveres for å hjelpe med rehabilitering av veteraner – en oppfordring som først ble lansert i 2022  av økonomiminister Yulia Sviridenko og Halyna Tretiakova MP.

«Hvis du spør fagforeningsmedlemmer om de er klare til å overlate denne eiendommen til våre soldater for eget bruk, vil de si ja,» hevdet Kaplin mens han snakka med openDemocracy.

Det kan inkludere dusinvis av FPU-kontrollerte fagforeningsanlegg som ble beslaglagt i 2022 som del av en etterforskning av påstått fagforeningskorrupsjon.

Et moment som reiser potensielle interessekonfliktspørsmål, er at direktøren for Ukrainas beslaglagte forvaltningsbyrå (kjent som ARMA), som for tida fører tilsyn med frossen FPU-eiendom, også er president for Kaplins nye fagforbund.

I et Facebook-innlegg datert 4. oktober uttalte ARMA-direktør Olena Duma at hun allerede hadde starta prosessen med å overføre den beslaglagte FPU-eiendommen til ny ledelse. Duma sa også at hun hadde foreslått lovgivning som ville tillate overføring av disse eiendommene for rehabiliterende veteraner.

openDemocracy har kontakta ARMA og Olena Duma for kommentarer, men har ikke fått svar.