Den medisinske terrorismen øker i okkuperte områder: Russland blokkerer tilgang til helsetjenester for å påtvinge statsborgerskap og overvinne motstanden i okkupert Ukraina

Forfatter: Halya Coynash . 05.01.2024 The Infomation Portal of the Kharkiv Human Rights Protection Group

Russland bruker tilgang til helsetjenester som et våpen for å påtvinge russisk statsborgerskap i okkuperte områder Ukraina, samtidig som de terroriserer helsepersonell og beslaglegger sykehus og medisiner for å behandle deres invaderende militære styrker.

Offensiv promotering av russisk helseforsikring i Melitopol-regionen.

Russland konfronterer ukrainere i okkuperte deler av Ukraina med det bitre valget mellom å akseptere russisk statsborgerskap eller risikere helsa, ja til og med livet. Fra og med 1. januar 2024 vil bare de som har en russisk «obligatorisk helseforsikring» få tilgang til offentlige helsetjenester, og slike forsikringer utstedes kun til de med russisk statsborgerskap. Den aggressive russiske staten, som innførte streng mediesensur og propaganda så snart den tok kontroll over ukrainske områder, gjør nå også tilgang til internett kun tilgjengelig for de med russisk statsborgerskap. Alt dette er i alvorlige brudd med folkeretten, og situasjonen er spesielt sjokkerende siden den aggressive staten deretter bruker det faktum at man har russisk statsborgerskap som en metode for å tvinge ukrainere til å kjempe i krigen mot sine egne landsmenn.

Senteret for journalistundersøkelser [CJI] har erfart fra egne kontakter, samt fra åpne kilder, at helsepersonell i okkuperte deler av Zaporizhzhia oblast blir tvunget til å kreve at pasienter har en obligatorisk helseforsikring, og denne praksisen blir pålagt også ambulansepersonell. Alle leger har fått instrukser om å insistere på at pasientene må ha OMS [obligatorisk helseforsikring] fra 1. januar 2024.

CJI ble fortalt av en ambulanseparamedic i Melitopol at de kan bestemme om de skal svare på akutte anrop, men at svaret ikke blir betalt hvis personen ikke har en policy. Hun understreker at ledelsen ikke har fortalt dem direkte å ikke gi medisinsk behandling, men advarer dem om at det kan oppstå slike «konsekvenser» for dem sjøl.

Melitopol-beboere har også bekrefta at de har mottatt advarsler om at fra 9. januar, når medisinske institusjoner returnerer etter nyttårs- og julepausen, må de stille opp med de forespurte forsikringsdokumentene.

De russiske okkupantene står ansvarlige for livene til de som er tvunget til å leve under deres okkupasjon, og slike tvangsmetoder setter rett og slett livene i fare for de som trenger akutt medisinsk behandling, samt at mange ikke har råd til privat helseomsorg.

Bruken av helsetjenester som et våpen for å påtvinge statsborgerskap begynte tidligere, men var opprinnelig kun kritisk for de som trenger regelmessig medisin. I september 2023 ble det kjent at folk ble nekta insulin, som mange diabetikere trenger daglig, med mindre de skaffa seg russisk statsborgerskap. Minst én person ble rapportert å ha dødd etter å ikke ha fått medisinsk behandling fordi han ikke hadde et russisk pass. I juni, under oversvømmelsene forårsaka av ødeleggelsen av Kakhovka-dammen i okkuperte Kherson oblast, var det mange rapporter om at redningsaksjoner, fra hjem som var nesten helt oversvømmet, ble avhengig av om innbyggerne hadde russisk statsborgerskap.

Alle tvangsmetodene er må sees i sammenheng med de absurde russiske påstandene om nesten total støtte for deres falske «folkeavstemning om å bli med i Russland». Man ville knapt trenge å sette ukrainere foran et valg av «russisk statsborgerskap eller ditt liv» hvis de, som påstått, alle sto klare til å «bli en del av» den invaderende russiske staten.

En viktig case-studie med tittelen «Tvang og kontroll: Ukrainas helsevesen under russisk okkupasjon», publisert i slutten av desember 2023, dokumenterer måtene Russland bruker helsetjenester for å prøve å overvinne motstand og etablere kontroll over den sivile befolkninga i okkuperte områder. Dette er en felles studie av Ukrainas medieinitiativ for menneskerettigheter og de internasjonale NGOene «Physicians for Human Rights; Eyewitness to Atrocities»; og «Insecurity Insight». Den følger opp en tidligere rapport fra februar 2022 som viste hvordan Russland «tilsynelatende både bevisst og uten skrupler hadde retta seg mot Ukrainas helsesystem som en del av et bredere angrep på Ukrainas sivile befolkning og infrastruktur».

En av metodene som ble undersøkt i den nye studien er den som er beskrevet ovenfor, nemlig tvungne endringer av nasjonalitet som en forutsetning for å få tilgang til helsetjenester, eller «passisering». Forfatterne refererte til 15 rapporterte hendelser der mennesker uten russisk statsborgerskap har blitt nekta medisinsk behandling, eller der folk hadde blitt tvunget til å skaffe seg russisk statsborgerskap for å få tilgang til helsetjenester.

Studien gikk imidlertid bare fram til slutten av september 2023. Situasjonen er nå på et helt nytt nivå når okkupantene offisiellt avviser å behandle alle uten et russisk pass.

Dette var dessuten bare en av metodene som russiske styrker bruker for å hindre tilgang til helsetjenester. Forskerne fant også mange tilfeller der helsefasiliteter, inkludert t.o.m. et barnehospital, hadde blitt overtatt av russiske styrker og brukt som militærbaser , eller til lagring av våpen. I andre tilfeller ble sivile pasienter fjerna fra helsetjenester eller nekta tilgang til behandling , og fasilitetene ble deretter brukt for sårede (russiske) soldater. Medisinsk utstyr var i mange tilfeller også rekvirert for okkupanthæren, istedet for til sivile pasienter.

I rapporteringsperioden (fra 22. februar 2022 til slutten av september 2023) var de kjent med at 68 helsearbeidere hadde blitt pågrepet i 17 separate hendelser. Det hadde også vært mange tilfeller der helsepersonell hadde blitt tvunget til å bryte faglige og etiske forpliktelser overfor pasientene sine. Dette gjelder spesielt nå situasjoner der russerne gjør helsepersonell medskyldige i å nekte livsviktig helseomsorg for de ukrainerne som bor på ukrainsk territorium og ikke ønsker å ta imot okkupantenes statsborgerskap.