Sotsialnyi Rukh deltok i grunnlegging av Central Eastern European Green Left Alliance (CEEGLA)

Kommuniké fra Sotsialnyi Ruhk( den Sosiale Bevegelse. Oversetters merknad) 15. januar 2024

Sotsialnyi Rukh har vært med å grunnlegge Central Eastern European Green Left Alliance (CEEGLA). Denne foreningen inkluderer politiske partier og sivilsamfunnsorganisasjoner som tar til orde for et rettferdig, venstreorientert, sosialt Europa og tilsvarende politikk i deres land.

Opprettelsen av den nye alliansen ble kunngjort 12. januar 2024 under en orientering i Sejmen i Republikken Polen. Sotsialnyi Rukh ble presentert av Victoria Pigul, medlem av Rådet for Sotsialnyi Rukh fra Kiev.

Den nyopprettede koalisjonen inkluderer:

 Budoucnost (Tsjekkia), Demos (Romania), KARTU (Litauen), Razem (Polen),  Szikra Mozgalom (Ungarn), Sotsialnyi Rukh (Ukraina).

Ifølge Zofia Malisz,prosjektkoordinator for Razem og medlem av partiets nasjonalråd, har stemmen til den sentral- og østeuropeiske venstresida vært umulig å høre i EU så langt. Opprettelsen av CEEGLA bør endre det. «Vi ønsker å støtte hverandre i å stille opp til Europaparlamentet, for å styrke stemmen til den unge, grønne venstresiden fra Østersjøen til Balkan,» forklarte hun.

Alle disse politiske kreftene mener at røttene til de økonomiske, sosiale og klimakrisene er forankra i det kapitalistiske systemets logikk.

«I motsetning til de som ser på offentlige tjenester som dyre og og går til fok som ikke fortjener dem, verdsetter vi offentlige tjenester – helse, utdanning og sosial beskyttelse – som nøkkelen til et samfunn basert på likhet, solidaritet og verdighet», heter det på den nye alliansens nettside, «Vi er forplikta til å bygge en sterk, mangfoldig og bærekraftig økonomi som fungerer for alle. Vi hever stemmene våre for å forme en europeisk og global økonomi som er menneskesentrert. Ideen om at regionen vår bare er et kapitalistisk testområde for Europas periferi og verdensordenen må forkastes.»

CEEGLA beskriver seg sjøl som «en ny generasjon som har opplevd desillusjon etter sammenbruddet av østblokken og den påfølgende kapitalistiske overgangen». «Vi har verken nostalgi for de tidligere regimene eller illusjoner om det mislykkede nyliberale prosjektet som implementeres i vår region. Vi må gå framover, ikke bakover. Vi støtter europeisk integrasjon og utviklinga av et demokratisk, sosialt og bærekraftig Europa.» – dette er verdiene til Alliansen.

Blant CEEGLAs toppprioriteringer er å motarbeide russisk aggresjon, som ødelegger Ukraina og truer hele regionen. «Den eneste grunnen til at russiske tropper ennå ikke har angrepet Polen eller Romania er på grunn av de amerikanske troppene som er utplassert der. Vi er overbevist om at landene i regionen vår i fellesskap må bygge sin egen subjektivitet og styrke,» sa Pigul. «Jeg snakker ikke bare om militær styrke. Russland utnytter svakhetene til europeiske land; klima- og boligkrisa, forringelsen av levestandarden og framveksten av ytre høyre,» advarte hun. «Uten å ta tak i disse problemene kan vi ikke ivareta vår sikkerhet.

Som understreket av Law and Justice MP Maciej Konieczny, «i dag trenger Ukraina fortsatt europeisk solidaritet, det trenger økonomisk, finansiell og militær støtte for å avvise russisk aggresjon og beskytte vår sikkerhet.» Som du vet, siden de første dagene av fullskala-invasjonen, har den polske venstresida tatt til orde for kansellering av Ukrainas utenlandsgjeld for å sikre en bærekraftig framtid for landet vårt.

«Sotsialnyi Rukh håper at konsolidering med allierte fra den østeuropeiske regionen vil hjelpe det ukrainske folket til lettere å oppnå forsvarsforsyninger som vil styrke vårt forsvar, forsterke sosiale prioriteringer i prosessen med europeisk integrasjon og veilede gjenoppbygginga etter krigen, i interessene til hele samfunnet.

Vi takker våre kamerater fra Litauen, Polen, Tsjekkia, Romania og Ungarn for å støtte oss i denne vanskelige tida for Ukraina og for å tilby å utvikle venstresida på internasjonalt nivå!

Vi oppfordrer alle til å følge oppdateringene på den offisielle nettsida til foreninga  og i det sosiale nettverket X.