Militærdomstol dømmer Boris Kagarlitskij til 5 års fengsel!

Russland fengsler krigsmotstandere: ”Putin bryr seg ikke om kampanjer”

Av Leonidas Aretakis & Jacob Lundberg Fra Flamman, 13. februar 2024

(Vi fant artikkelen på marxistarkiv.se. Oversetters merknad)

Boris Kagarlitskij i en video på Youtube-kanalen Rabkor, innspilt etter løslatelsen i desember. Foto:Foto: Rabkor/Youtube.

Den kjente venstreakademikeren Boris Kagarlitskij ble løslatt i desember (linken er lagt til av oss. Oversetters merknad), etter å ha blitt fengsla i juni for sin kritikk av krigen i Ukraina(). Nå snur Russland og dømmer ham til fem års fengsel. ”Vi må innse sannheten om Russland”, sier den russiske statsviteren Greg Judin (her et intervju med Greg Judin om den rådende apatien i den russiske befolkning. Oversetters merknad). En russisk militærdomstol har dømt den russiske venstreprofilen og krigsmotstanderen Boris Kagarlitskij til fem års fengsel. Kagarlitskij ble arrestert i juli for «rettferdiggjøring av terror», en forbrytelse som kan gi syv års fengsel. Arrestasjonen ble begrunnet med et innlegg på samtaleappen Telegram i oktober 2022, der han analyserer de politiske konsekvensene av den ukrainske sprenginga av Krimbrua. I desember ble han løslatt igjen, etter at domstolen kunngjorde at han var dømt til bøter tilsvarende 70 000 SEK. Nå skjerpes straffen betydelig, etter en anke fra påtalemyndigheten som beskrev straffen som «altfor mild». – Det er vanskelig for meg å bli overrasket, men ærlig talt er jeg det nå, sier den russiske statsviteren Greg Judin til Flamman. – Jeg ble spesielt overrasket da han ble løslatt i sommer, og tenkte at beslutninga må ha kommet direkte fra presidenten. Boris sjøl tror at det er ulike klikker rundt Putin som er uenige om ham, og at hans kritikere nå har fått overtaket. Ellers blir alt dette vanskelig å forstå. I forkant av presidentvalget i mars har Russlands president Vladimir Putin trappet opp undertrykkelsen mot sine politiske motstandere.

For bare en måned siden ble Sergej Udaltsov (Oversetters link), en annen framtredende russisk venstreprofil, fengsla. Til forskjell fra Kagarlitskij har Udaltsov gitt sin fulle støtte til krigen i Ukraina, samtidig som han har kritisert Putins økonomiske politikk. Likevel ble også han arrestert for «rettferdigjøring av terror», basert på en kommentar under et møte flere år tidligere. Greg Judin sier at saken er uvanlig. Det russiske systemet er veldig sentralisert, så en beslutning blir vanligvis stående, og ingen ville presse gjennom en beslutning som ikke var godkjent av presidenten. – Nå, midt under krigen, framstår fengselsdommen som opportunistisk, noe som er veldig uvanlig. Det bakenforliggende formålet, tror Greg Judin, er å forberede landet på en lang krig. – De som kan mobilisere og bygge alternative samfunn må elimineres. De siste to måneders pendelbevegelser er vanskelige å forstå, men den generelle trenden består. Vi har en globalt anerkjent forsker som blir satt bak lås og slå i fem år, fordi han kan engasjere mennesker med begrensede ressurser. Med tanke på at han er 65 år gammel og på de tøffe forholdene i russiske fengsler, kan dette meget vel være en dødsdom.(Dødsfallet/drapet på 47 år gamle Aleksej Navalnyj forteller litt om hva som kan vente han… Oversettes merknad)

Sosiologen Boris Kagarlitskij har en kompleks politisk historie, og ble fengsla for første gang på 1980-tallet som antisovjetisk dissident. Etter å ha blitt en av Russlands mest kjente marxister begynte han på 2010-tallet å omgås Putinvennlige kretser. Gjennom det såkalte Florian Geyer-selskapet samarbeidet han både med russiske fascister som Aleksandr Dugin og den radikale islamisten Heidar Jamal, og den svenske antisemitten Israel Shamir. Men etter et par år innså han at Putin overhodet ikke var en frelser fra nyliberalismen og imperialismen. Hans håp om de russiskstøttede «folkerepublikkene» i øst-Ukraina ble også knust. – Det ble åpenbart for Kagarlitskij at dette slett ikke ble noen sosialisme, men heller to små variasjoner av de verste sidene ved den russiske gangsterkapitalismen, fortalte statsviteren Greg Judin til Flamman i forbindelse med Boris Kagarlitskijs første fengsling. Siden den gang har Kagarlitskij rettet hard kritikk mot både krigen og den russiske ledelsen, særlig gjennom Youtube-kanalen Rabkor. Etter Kagarlitskijs første arrestasjon signerte hundrevis av internasjonale venstrenavn en oppfordring til hans løslatelse. Blant dem var profiler som Jeremy Corbyn, Slavoj Žižek og Nadja Tolokonnikova fra Pussy Riot. Da han ble løslatt i desember, konkluderte noen på venstresida med at underskriftskampanjen hadde hatt en innvirkning, og at det hadde blitt etablert ei skjør kommunikasjonslinje til den russiske regjeringa.

En ny kampanje kan være underveis, men denne gangen finnes det ingen slike illusjoner, tror Greg Judin. – Min konklusjon er at Putin ikke bryr seg om noen kampanjer. Venstresida må derfor slutte å innta tvetydige posisjoner og beskrive regimet slik det er. I en kommentar på Facebook trekker Kirill Martynov, redaktør for Novaya Gazeta Europe, lignende konklusjoner. Det blir ikke noe «tøvær», og de som dømmes vil måtte bli i fengselet. Han skriver at da Kagarlitskij ble løslatt, holdt han en tale full av optimisme, og at hans sak skulle bli et prejudikat (dvs. en rettsavgjørelse som vil gi en ny og prinsipiell forståelse av et juridisk problemstilling, som Høyesterett slår fast. Oversetters merknad), og at han skulle kunne vende tilbake til et normalt liv: ”Jeg ønsker at han hadde rett, men nå forstår kanskje vår sosiologvenn – som også har vært fengsla både under Sovjetunionen og Jeltsin – hvilke mordere han har å gjøre med.” Også Greg Judin tror at venstresida må kvitte seg med de siste restene av optimisme: – Boris sjøl var tydelig i en tekst han skrev i mai som heter ”En appell til mine kamerater i vest”. Der forklarte han at det ikke er noe for venstreorienterte å hente i Russland. Vi må se sannheten om landet og hvilken fare det utgjør for alle nabolandene. Du trenger ikke å være Nato-fanatiker for å forstå det.