«Du vil ikke bli annet enn kanonføde» 

11:46, 20. februar 2024

Fra Medusa , 20, februar 2024, Kilde: istories,media

Fanger ved kriminalomsorgen nr. 2 i Ulyanovka, Den russiske føderale fengselstjenesten, St. Petersburg og Leningrad-regionen

Mens Kreml forsøker å unngå en andre runde med mobilisering så lenge som mulig, har det russiske forsvarsdepartementet fortsatt å finne nye måter å fylle hærens rekker på. Ifølge nyhetsmediet iStories har en av departementets «løsninger» vært å rekruttere innsatte fra et kvinnefengsel i Russlands Leningrad-region. Mens det ukrainske militæret rapporterte at Russland rekrutterte kvinnelige innsatte allerede i mars 2023, ser dette ut til å være det første spesifikke tilfellet av praksisen som journalister har kunnet bekrefte.

Det russiske forsvarsdepartementet har begynt å rekruttere innsatte fra et kvinnefengsel i landets Leningrad-region for å kjempe i krigen mot Ukraina. Dette  rapporterte det uavhengige nettstedet iStories på mandag, og siterer flere tidligere innsatte ved institusjonen som fikk vite om kampanjen fra vennene deres som fortsatt sitter fengsla.

I følge de tidligere fangene begynte representanter fra forsvarsdepartementet å foreta rekrutteringsreiser til kriminalomsorgskoloni nr. 2 i landsbyen Ulyanovka høsten 2023. De har angivelig tilbudt de kvinnelige fangene kontrakter for å la seg verve til snikskytter- og angrepsenheter, inkludert to måneders trening før de ble utplassert og amnesti når de har fullført tjenesten etter et år.

Mellom 20 og 50 kvinner har godtatt disse vilkårene, sjøl om ingen av dem har forlatt fengselet ennå, ifølge iStories. En kvinne har angivelig sagt ja til å tjene som snikskytter, men ombestemte seg etter tre måneders venting fordi hun hadde mindre enn ett år igjen i fengsel.

En tidligere innsatt fortalte til iStories at hun prøvde å overbevise vennene sine i fengselet om ikke å ta Forsvarsdepartementets tilbud. «Jeg sa til dem [over telefon], ‘Er du klar over at du vil bli komme under ild? Du blir ikke annet enn kanonfôr. Mennene overlever ikke.» Men de vil alle ut av fengselet og hjem, sa hun.

Journalister fra iStories nådde ut til fengselet, som ba dem kontakte den regionale avdelingen til Federal Penitentiary Service (FSIN) (= Kriminalomsorgen. Oversetters merknad) De sendte en skriftlig forespørsel til FSIN og har så langt ikke fått svar.

Ifølge iStories er dette det første spesifikke tilfellet av at det russiske militæret rekrutterer kvinnelige fanger som journalistene er klar over, sjøl om det ukrainske militæret tidligere har rapportert om praksisen.