Jobbe under et missilangrep?

Kilde: Vitaliy Dudin, arbeidsrettsaktivist, Sotsialnyi Rukh

(9. februar 2024) Massive angrep fra aggressorstaten mot ukrainske byer har igjen ført til dødsfall blant sivile. Dessverre kan adferden fra enkelte arbeidsgivere bidratt til disse tragiske konsekvenser. Dette inkluderer ledere som tvinger ansatte til å gå på jobb under rakettangrep. Dette opprørte til og med viseministeren som er ansvarlig for strategiske industrier. Han mente at arbeidsgivere burde bære strafferettslig ansvar, i slike tilfeller.

Tidligere har vi skrevet om hvordan man kan motvirke situasjoner der eieren reduserer lønna på grunn av opphold i tilfluktsrom.

I praksis sier noen arbeidsgivere til og med opp folk som ikke har jobba på grunn av bombetrusselen. Men fravær fra arbeidsplassen, forårsaket av behovet for å bevare livet, er ikke fravær uten gyldig grunn (klausul 4, avsnitt 1 i artikkel 40 i arbeidsloven)!

Tvertimot anerkjente retten i en rettssak mot en ingeniør i et energiselskap hans fravær fra arbeidet som autorisert, på grunn av fare.

Vær oppmerksom på at ifølge artikkel 153 i arbeidsloven har arbeidsgiveren ikke rett til å kreve at arbeidstakeren utfører arbeid som utgjør en klar fare for livet.