Den russiske sosialisten Mikhail Lobanov: « Vi er sikre på at millioner vil avgi en proteststemme ved dette valget.»

Publisert 15.mars 2024 i  LINKS International Journal of Socialist , hvor Fredrico Fuentes snakket med Mikhail Lobanov.

Mikhail Lobanov er ikke fremmed for den riggede karakteren av russiske valg under president Vladimir Putin. I parlamentsvalget i 2021 stilte den da 37 år gamle Lobanov som en uavhengig sosialist på stemmeseddelen til Kommunistpartiet i Den russiske føderasjonen. Etter at stemmene som ble avgitt på valgdagen var talt opp, befant Lobanov seg godt foran kandidaten fra Putins Forente Russland, og ledet med mer enn 10 000 stemmer (12 % margin). Etter at eksterne elektroniske «stemmer» ble lagt til, ble imidlertid Lobanov erklært å ha kommet på andreplass. 

Siden den gang har Lobanov – en av grunnleggerne av den uavhengige fagforeningen for ansatte i høyere utdanning, University Solidarity – blitt fengsla mer enn én gang for sitt antikrigssyn. Han ble sparka fra stillingen som matematikkprofessor ved Moscow State University, erklært som en «utenlandsk agent» av Putins regime og til slutt tvunget i eksil i juli i fjor.

Til tross for dette fortsetter han å kjempe for et bedre Russland. Sammen med andre er han en del av et nytt venstreorientert initiativ som søker å forstyrre det iscenesatte presidentvalget som vil finne sted mellom 15.-17. mars. Navnet på initiativet Справедливый мир, som kan oversettes til både «Rettferdig Verden» eller «Rettferdig Fred» gitt den doble betydningen av ordet  мир . (Uttales mir og betyr både verden og fred. Oversetters merknad)

I samband med presidentvalget denne helga, har du bidratt til å lansere Just World/Peace-initiativet. Det hevder at for å «gjøre vår stemme hørt, må vi stemme mot dem alle.» Hvorfor er dette tilfellet? Hva oppfordrer kampanjen velgerne til å gjøre? 

Arrangementet som vil finne sted mellom 15. og 17. mars i Russland kan bare kalles et «valg» i navnet. Det er et rent opptog, hvor vinneren og hans endelige stemmetal allerede er kjent, og hvor de tre andre kandidatene alle er fullstendig lojale mot Kreml. Resultatet som myndighetene ønsker, vil oppnås gjennom tvang og forfalskninger. 

I 2006 fjerna myndighetene alternativet «mot alle» fra stemmeseddelen, i frykt for en økning i politisk aktivitet. Men vi er overbevist om at med utgangspunkt i de katastrofale forholdene Russland befinner seg i, kan vi ikke stemme på noen av de tre liksom-kandidatene. 

I stedet agiterer vi for at våre medborgere skal bruke disse valget til å uttrykke sin misnøye og engasjere seg i kollektive handlinger for å lære å nekte å spille Kremls spill eller å følge reglene. 

Vi har foreslått to alternativer for slike handlinger. Den første er et protestoppmøte ved valglokalene. Vi ber om at alle møter opp ved stemmelokalene samtidig, nemlig kl 12.00, 17. mars. 

Den andre er å stemme «mot alle» og ugyldiggjøre ens stemmesedler ved å krysse av for alle kandidater. Slike stemmesedler vil telles separat ved hvert valglokale, i hver region og over hele landet, og vil inngå i offisiell statistikk. 

Ved det siste presidentvalget i 2018 fikk kandidaten til de «ødelagte stemmeseddelene» nesten 800 tusen stemmer (litt over 1%), og beseiret dermed fire av de såkalte «kandidatene». Det var da ingen organisert kampanje for en slik handling. Det var derfor et uttrykk for individuelle handlinger utført av mange velgere, i ren desperasjon.

Vi er sikre på at ved dette «valget» vil flere millioner avgi en proteststemme.  

«Stem mot alle!»

Et manifest er utstedt som en del av kampanjen. Hva er dens hovedfokus?

Manifestet vårt heter Справедливый мир (Just World/Peace). Dette konseptet kombinerer to betydninger. For det første ønsker og krever vi at denne urettferdige krigen [i Ukraina] avsluttes umiddelbart og at mennene som er sendt til fronten, vender hjem. For det andre mener vi at årsakene som førte til denne krigen – nemlig de store økonomiske og politiske ulikhetene som river Russland fra hverandre – må tas opp. 

Konsentrasjonen av makt og rikdom i hendene på noen få gjorde det mulig for denne gjengen med tjuvradder å dra et enormt land inn i en urettferdig krig uten å spørre noen. I mellomtida, på grunn av den høyreorienterte nyliberale arbeidspolitikken de siste tiåra, har de fleste blitt stående i en ekstremt sårbar posisjon og er fratatt enhver mulighet for motstand. 

I vår korte tekst har vi foreslått en rekke hastetiltak som kan adressere både årsakene og konsekvensene av denne situasjonen. Vi har også skissert noen nye prinsipper for internasjonal politikk som bør erstatte de eksisterende kampene om innflytelsessfærer og markeder. 

Et nytt, fredelig Russland bør etterlyse en bredest mulig koalisjon for å takle miljø- og klimaproblemer, og for å støtte kapitalkontroll og felles rettferdige prinsipper for global skattepolitikk. Dette for å bekjempe skatteunndragelser fra de superrike og selskaper, og sikre levestandarden for de fleste. Dette gjelder i alle av de forskjellige regionene i verden. 

Manifestet oppfordrer til «en verden uten annekteringer». Inkluderer dette tilbaketrekking av alle russiske tropper fra Ukraina, eller er det tvetydig? Hvorfor vises ikke Ukraina-krigen eksplisitt på plattformen?

Ja absolutt. Tilbaketrekkingen av tropper fra Ukraina følger direkte av vår tekst. Imidlertid har Russland nå harde undertrykkende lover som straffer de som uttaler slike dette. Og siden mange av våre deltakere er i Russland, har vi forsøkt å bruke ord i våre generelle uttalelser som vil minimere risikoen for dem.

Det ser ut til at Putin-regimet har satt i gang en oppryddingsoperasjon av alle uenige stemmer før valget, med forbud mot antikrigskandidat Boris Nadezhdin , døden til opposisjonslederen Aleksej Navalnyj i fengselet og fengslinga av sosialisten Boris Kagarlitsky . Sjølve manifestet viser til «en borgerkrig utløst av myndighetene mot politiske motstandere»? Hvorfor har regimet følt behov for å sette i gang et slikt angrep? 

Invasjonen av Ukraina bør ikke bare ses gjennom et prisme av Putins imperiale ambisjoner, men også som et forebyggende svar fra regimet på politiseringen av en betydelig del av samfunnet i Russland. Ifølge en slik synsvinkel er hovedformålet med denne krigen å opprettholde herredømmet hjemme i landet og å slå til mot de delen av det russiske samfunnet, som har tatt skritt i retning motstand mot regimet.

Hvilke krefter er for tida involvert i Just World/Peace-initiativet? Er deres håp om at kampanjen kan føre til noe mer pågående etter valget?

Flere titalls venstreorienterte grupper, bloggere og medieprosjekter deltar i vårt initiativ. Noen har et publikum på noen tusen mennesker og noen har et publikum på hundretusener. Dette er veldig heterogene og mangfoldige prosjekter, men det er veldig viktig at vi kjører en felles kampanje, og i prosessen diskuterer og blir vi kjent med hverandre. 

Jeg ser på dette som et skritt mot dannelsen av en sterk venstredemokratisk bevegelse. En bevegelse som er orientert mot aktiv deltakelse for endringer inne i Russland og større samhandling med likesinnede utenfor landet. Dette via politikere og aktivister som har blitt tvunget til å forlate Russland på grunn av undertrykkelse og trusselen om å bli tvangssendt til fronten.

Er det noe mer du vil legge til?

De siste 15 åra har det vært et voksende venstreorientert miljø i Russland og et økende krav fra hele samfunnet om politisk deltakelse. Den eneste veien ut av den nåværende krigen og mot en overgang til ekte fred ligger gjennom en revolusjon i Russland. Dette vil kun være mulig ved ytterligere å styrke venstrefløyen i den russiske opposisjonen, noe alle forutsetninger er til stede for. 

Derfor oppfordrer jeg venstregrupper, partier og fagforeninger i forskjellige land til å innse dette og gi en hjelpende hånd til russiske sosialister, som nå omgrupperer seg og forbereder seg på den framtidige kampen. En revolusjon i Russland er mulig, og dersom den skulle skje, vil den gi ny drivkraft til den globale klimabevegelsen og kampen for sosial utjamning.