Belarus: Flyselskapet BELAVIA sier opp viktige spesialister på politisk grunnlag

Publisert i Salidarnast 12.mars 2024

Det har vist seg  at flyselskapet Belavia fra og med 2021 har engasjert seg i massive oppsigelser av ansatte på politisk grunnlag. De har sparket piloter, flyvertinner, og vedlikeholdspersonell. Noen av de oppsagte ansatte har blitt satt bak lås og slå.

Bildetekst: Minsk nasjonale flyplass. Et bilde fra adt.by-nettstedet

Hva som har foregått i selskapet de siste årene og hvordan undertrykkelsen påvirker flysikkerheten, var gjenstand for et intervju «Zerkalo» («Speilet». Oversetters merknad) hadde med en informert kilde.


«De oppsagte var blant de beste»

Ifølge Zerkalos kilde har Belavia fra og med 2021 jevnlig sagt opp folk på grunn av deres politiske synspunkter. Oppsigelsene involverte piloter, ekspertteknikere og flyvertinner. Noen av dem blevaretektsfengslet for en dag eller mer.

«Det hele starta i 2021, da en «KGB-kurator» ved navn Oleg Gavrilik dukket opp i Belavia», sier samtalepartneren vår. «Han tok stillingen som nestleder for sikkerhet og personalsaker. Hvis jeg husker rett, ble en av våre flyvertinner sommeren 2021 internert i 15 dager. Ved løslatelse forlot hun umiddelbart Hviterussland. Men undertrykkelsen ble ikke massiv før 2022. Da ble en annen kvinnelig flyvertinne internert. Så vidt jeg vet, hadde hun det tøft i arresten, bl.a. måtte hun nærmest sove på det bare gulvet i cella. Da hun ble løslatt, sparka selskapet henne øyeblikkelig. I høst nektet de å fornye arbeidskontraktene med de pilotene som hadde deltatt i protestene. Dette utspillet påvirket personer hvis kontrakter var i ferd med å utløpe. Personer med lengre kontrakter vil bli satt bak lås og slå for en dag.

En dag arresterte de to mannlige flyverter. Det gikk rykter om at noen lister hadde blitt overlevert ovenfra, som inneholdt navnene på de som skulle avskjediges. Jeg trenger vel ikke å forklare deg at menige ansatte aldri så disse listene. Men jeg ble fortalt at listene inneholdt mange navn. De oppførte ansatte ville bli innkalt av ledelsen og informert om at deres kontrakter ikke kom til å bli fornyet. Som forklaring vil de få høre noe sånt som at «deltagelsen din i protestene ble registrert, vi har ingen klager på innsatsen din på jobben, men du forstår hvordan ting er, ikke sant?»

«I 2023 fortsatte undertrykkelsen», sier kilden vår. «En flyvertinne ble dømt til tre års arbeid på et anlegg for farlige kjemikalier. Flere personer ble sparka – piloter, andrepiloter og til og med kapteiner blant dem.»

«Jeg vil gjerne understreke at noen av de beste befalene fikk sparken», sier kilden. «Belavia har alltid hatt mangel på slike folk, topp profesjonelle med mange år i bransjen på bak seg. Men de ble sendt ut døra likevel. Alle flyselskapets avdelinger har mistet mange gode spesialister. Det var de blant dem som hadde blitt innkalt til en «prat» med KGB-kuratoren. Jeg vet ikke nøyaktig hva de snakka om, men til slutt ble de alle sparket.

Demonstrasjon mot Lukashenko, 16. august 2020, Minsk, Belarus .  
Foto: Homoatrox, Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 Generic

«Noen kolleger ville gå til protestene sammen»

Oppsigelsene rammet stort sett de ansatte i flyselskapet som hadde deltatt aktivt i protestene sommeren og høsten 2020. Zerkalos kilde sier at mange av kollegene hans var høylytte da, og protesterte mot det riggede valget og volden fra politiet og sikkerhetsstyrkene. T.o.m. Belavia Arbeiderforbund støtta de ansatte i selskapet. (Antar at Belavia Arbeiderforbund er «den offisielle fagforeninga» i firmaet. Oversetters merknad)

Da protestene utspilte seg i 2020, hadde alle store forhåpninger», sier samtalepartneren. «Mange ville komme på jobb med hvite eller rød-hvite armbånd. Det kom ingen innvendinger fra ledelsen. På den tida var Belavias administrerende direktør Anatoly Gusarov, nå død (tidlig i 2021 ble Igor Cherginets utnevnt til sjef for Belavia – redaktørens notat). Informasjonsveggtavlene i firmaets lokaler inneholdt til og med en uttalelse fra Unionen som krevde at volden stoppet. Ledelsen sa at de ansatte hadde tillatelse til å gå ut i gatene og gi uttrykk for sine meninger så lenge de ikke hadde på seg Belavia-uniformen. Noen kolleger – flyvertinner, teknikere, piloter – dannet grupper og gikk til protestene sammen.»

De ansatte i flyselskapet vurderte alvorlig å streike. Ifølge kilden var til og med noen piloter forberedt på å bli med. Men arbeidsstokken klarte aldri å organisere seg skikkelig.

«Forskjellige følelser kjernet rundt på den tida», husker kilden. «Det gikk rykter om at bilfabrikkene BELAZ og MAZ ville gå til streik når som helst.(Disse nevnte bilfabrikkene produserer tyngre kjøretøy som busser, lastebiler og anleggskjøretøy. Oversetters merknad) Og vi diskuterte innbyrdes ​​sjøl om vi skulle gjøre det samme. Dette på tross av bestemmelser i loven som angivelig sa at arbeidere i samfunnsmessige avgjørende fagområdene (jernbanefolk, luftfartsspesialister, etc.) ikke hadde streikerett. Mange trodde at et stans i et selskap som Belavia vil ha en landsdekkende effekt. Noen var redde, de sa «men dette kan være i strid med loven». Men hvilken lov var det å snakke om når folk ble drept der ute i gatene? Jeg vet at mange ønsket å gå ut i streik. Dette ble diskutert med vedlikeholdsfolkene og noen av pilotene. Problemet var at et flyselskap ikke er en fabrikk hvor folk kommer for å jobbe på samme fabrikkgulv og på en eller annen måte kan bli enige om ting og organisere seg. Her flyr ansatte forskjellige fly, og ser bare en håndfull kolleger i løpet av sine skift. Så den store samlinga rundt ideen om en streik ble aldri realisert.

Det skal bemerkes at hundrevis av arbeidere ble avskjediget over hele landet for å ha deltatt i streikeaksjoner og for å være medlemmer av streikekomiteer som dukket opp massivt hos et stort antall bedrifter under protestene i 2020. De siste tre årene har demonstrative interneringer av arbeidere på deres arbeidsplasser fortsatt. For tida holder landfengslene rundt et halvt hundre aktivister og ledere av demokratiske fagforeninger fengslet.