Mazepa, en ny stemme på den ukrainske venstresida

Patrick Le Tréhondat samtaler med Vladyslav Starodubtsev og Les Yakovyshyn. Publisert på Europe Solidaire Sans Frontières 11.mars 2024

Isaac Mazepa (1884-1952)
Foto: Лобачев Владимир, Public domain, via Wikimedia Commons

Til tross for krigen og alle vanskelighetene den forårsaker, har det nettopp dukket opp et nytt nettsted i Ukraina, som tilhører Mazepa-instituttet. Det er kalt opp etter Isaac Mazepa (1884-1952), «leder for den ukrainske venstresida, statsminister i den ukrainske folkerepublikken og forkjemper for Ukrainas uavhengighet» skriver nettstedet. «Mazepas politiske kamp ble styrt av synspunkter basert på idealene til den ukrainske folkerepublikken: kampen for sosial rettferdighet, økonomisk og politisk demokrati, den nasjonale utviklinga til ukrainere og beskyttelse av minoriteters rettigheter. Isaac Mazepa-instituttet ønsker å være et ledende vitenskapelig senter for den ukrainske demokratiske venstresida. Vårt internasjonale team av forskere og aktivister jobber for å skape et rom samla rundt felles demokratiske og egalitære idealer, hvor ånden av frihet og dialog skal dominere, i mangfoldet av meninger. Vi ønsker inderlig Ukrainas seier over aggressiv russisk imperialisme. Vi er overbevist om at et sterkt demokratisk samfunn vil styrke stabiliteten i Ukraina og bringe nærmere ukrainernes endelige seier over den evige fienden og alt den representerer – fattigdom, reaksjon og løgner, » legger nettstedet til. Vladyslav Starodubtsev og Les Yakovyshyn grunnleggerne av nettstedet, var så snille å svare på spørsmålene våre.

Hvorfor ville dere etablere denne nye nettsida? Hva kan deres nettside bidra med utover det andre eksisterende nettsider på ukrainske venstresida, som for eksempel Commons, gjør?

Mazepa Institute ble først og fremst opprettet for å gjenoppbygge offentlig tillit til den ukrainske demokratiske venstresida som et levedyktig intellektuelt og politisk alternativ til den nåværende situasjon. Den ukrainske venstresida har et sårt behov for å gjenoppbygge seg sjøl og få kontakt med den ukrainske offentligheten. Vår idé er å fremme et progressivt rom fullt av ideer og verktøy for de som søker et mer likeverdig og rettferdig Ukraina.

Hvilken betydning har valget av navnet Isaac Mazepa for dere?

Isaac Mazepa fungerte som statsminister i Den ukrainske folkerepublikken under en av landets vanskeligste tider, en republikk som ble sterkt prega av både hans demokratiske og sosialistiske synspunkter. Han var en forkjemper for rettigheter og friheter til vanlige folk, og legemliggjorde verdiene vi søker å fremme: frihet, solidaritet og rettferdighet. Mens han var i eksil, opprettholdt han den demokratiske intellektuelle tradisjonen, og ble til slutt en av grunnleggerne av det ukrainske sosialistpartiet. Vi hedrer hans arv og minnet til alle de som viet livet sitt til å oppnå frihet og rettigheter for ukrainerne.

Riksvåpnet til Den Ukrainske Folkerepublikken 1918-1921
Illustrasjon: Лобачев Владимир, Public domain, via Wikimedia Commons

Du ønsker å publisere dokumenter om kultur, politikk, økonomi, historie og filosofi. Kan du fortelle oss mer?

Per nå involverer hoveddelen av arbeidet vårt å både lage originalt og oversatt materiale. Ved å fremme ulike progressive perspektiver i disse tematiske diskusjonene, ønsker vi å å rette opp den ubalanserte offentlige diskusjonen. Som sagt tar vi sikte på å gjenopplive det intellektuelle landskapet til den ukrainske venstresida – vi planlegger å gi leserne det beste skriftlige materialet om en rekke emner, samtidig som vi ser etter måter å utvide omfanget av arbeidet vårt, og tilby et bredere spekter av ressurser som støtte vårt felles mål.

En av de første artiklene du publiserte var viet erfaringen fra arbeiderstyrte bedrifter i Italia. Du sier at disse bedriftene «blir overtatt av sine tidligere ansatte på grunnlag av sjølstyre» og at «arbeidere har henvendt seg til kooperativer for å løse sine utilfredsstillte sosiale behov». Kan dere fortelle oss mer om spørsmålet om hvordan sjølforvaltning og kooperativer i hører hjemme i etableringa av en demokratisk sosialisme?

Vi prøver å etablere et åpent rom for mangfoldig diskusjon, så vi ønsker ar ikke slå fast at det finnes en «riktig» vei. Men i det ukrainske samfunnet, i begynnelsen av det tjuende århundret, var kooperativer den viktigste kraften i kampen for opprettelsen av Folkerepublikken, å se etter hverandre var et av hovedmålene til kooperativene, de beskrev det som «økonomisk sjølforsvar». En demokratisering av virksomheter vil gi sterkere lokal tilknytning, mer demokrati og menneskerettigheter, samt bidra til sosial sikkerhet . Vi håper at bedrifter blir «små republikker» og en skole for sjølstyre og vilje til innsats for felleskapet. I vårt ideelle samfunn vil kooperativer ha den absolutte majoriteten av innflytelse i økonomien, side om side med individuell privat og statlig eiendom.

Siden tilbyr en del innhold på engelsk. Hvorfor og hva vil dere publisere der?

Vi tilbyr en engelsk seksjon på nettstedet vårt for å sikre bredere spredning og fremme våre synspunkter og verdier i den internasjonale debatten. Vi ønsker å engasjere oss overfor et internasjonalt publikum, vise solidaritet og fortelle våre historier. Målet vårt er å informere og bidra overfor internasjonale lesere ved å gjøre det mulig for ukrainerne å bli aktive deltakere i den internasjonale progressive diskusjonen.

Har dere planer om å utvikle kontakten med andre nettsteder utenfor Ukraina?

Vi tror det er avgjørende at progressive etablerer kontakt med hverandre,. Det er bare gjennom å utveksle ideer og erfaringer at vi alle kan oppnå større suksess i å forme våre samfunn til å bli mer likestilte, mer rettferdige og mer demokratiske. Urettferdighet et sted er en trussel mot rettferdighet overalt, derfor er det å etablere samarbeid med andre grupper en nødvendighet – bare ved å jobbe sammen kan vi strebe etter å lage en bedre verden for oss alle.

Her finner du Mazepa Institute.