Studentforeninga Priama Diia (Direkte Aksjon): Oppsving i høyreekstrem vold. – La oss ikke la hatsk vold ta kontroll!

Uttalelse fra Studentforeninga Priama Diia (Direkte Aksjon), 12.april 2024

I et sunt samfunn er det ikke rom for irrasjonell og rå fiendtlighet på grunn av kjønn, rase, seksuell legning eller andre faktorer.

«Frihet-likestilling-solidaritet» Prima Diia’s logo

Å forsvare progressive verdier er et av målene for Ukrainas nåværende kamp mot den imperialistiske invasjonen: aggressorstatsregimet innfører absolutt primitive lover som forbud mot abort eller «propaganda for homofili»; sjølsagt er implementeringa av slike tiltak uakseptabelt i et demokratiske samfunn.

Imidlertid ser det ut til at visse representanter i samfunnet vårt deler disse putinistiske standpunktene. De siste dagene har angrepene fra ytterliggående høyreekstreme økt i en alarmerende grad, hovedsakelig retta mot LHBT+-personer.

3. april angrep ei gruppe unge menn et homofilt par nær Rusanivka i Kiev, og fulgte opp angrepene med sjikanerende rop. 7. april ble et annet homofilt par angrepet, peppersprayet og trua med at «Ultras kommer tilbake i sommer». 9. april ble ei ung jente utsatt for vold og trua på grunn av det regnbuefargede beltet hennes.

Det har vært for mange tilfeller av fremmedfiendtlig vold den siste tida til å kunne kalle det tilfeldighet – vi har å gjøre med et nytt oppsving i høyreekstreme vold. Ofrene for denne vilkårligheten er alle personer som anses som «uønskede». Spesielt uttrykker angripere sterk antipati mot aktivister som støtter progressive initiativer og hjelper de væpna styrkene.

Vi oppfordrer publikum til ikke å lukke øynene for de overgrepene som skjer. Vi må gjøre alt som står i vår makt for å hindre at gatevolden øker og for å hindre at destruktive reaksjonære holdninger, i noen form, vinner fram.

Et trinn for å lette denne prosessen er å vedta “Antikriminalitetslov 5488” , som lovgivere bør vedta umiddelbart.

Denne loven vil ikke gjøre slutt på fornærmelser og angrep motivert av rase, kjønn eller annen intoleranse. Men den vil i betydelig grad beskytte medlemmer av sårbare grupper og avskrekke fremmedfiendtlige kriminelle, ved å etablere klare standarder for ansvarlighet for hatkriminalitet.

For en trygg og menneskelig verden for alle!

12. april 2024