Russland starter «bokføring» av eiendom for å kunne stjele ukraineres hjem i det okkuperte Mariupol

Publisert i «Human Rights in Ukraine», 16. november 2023, av Halya Coynash

Russland er ikke fornøyd med å ha ødelagt det meste av Mariupols infrastruktur, og å ha drept et stort antall sivile, men prøver nå også å frata innbyggerne de hjemmene de ikke tidligere har klart å ødelegge.

Mariupol ødelagt av de russiske inntrengerne Foto Mariupol bystyre

Den russiske okkupasjonsadministrasjonen i det okkuperte Mariupol har starta en såkalt «bokføring» av boligbygg. Dette med sikte på nesten helt sikkert å tilegne seg hjemmene til de som klarte å forlate byen etter Russlands fullskala invasjon. 

Inntrengernes «ordre» angående en slik bokføring først lagt ut av Mariupols virkelige ordfører Vadym Boichenko 27. oktober. Inntrengerne, sa han, hadde bestilt en fullstendig oversikt over alle boligblokker og hus, og dette skulle utføres av «arbeidsgrupper». Eiendommer med eiere som ikke befinner seg i Mariupol skulle legges til en spesiell liste, med det tydelige målet å ta eiendommen fra dem. 

» De russiske inntrengerne ødela byen vår,» sa han, » og nå vil de at de vil ta det som forble intakt fra folk som flykta for livet fra beskytning.»    De forsøker å gi denne legitimitet ved å peke på at eierne er fraværende, men ingenting av dette har noen rettskraft, understreket Boichenko, når orden og lovlighet blir gjeninnført så snart Mariupol er frigjort.

Det er dessverre tydelig for Mariupol-beboere som er igjen i byen at situasjonen er enda verre enn frykta.  0629.com rapporterer, med henvisning til «pålitelige kilder» (som ville være i fare hvis de ble navngitt) at Mariupol-beboere er i panikk siden mange for tida bor i leiligheter eller hus som tilhører slektninger, venner eller bekjente. Dette er med tillatelse fra eierne, som sikkert til og med er glade for å ha noen de stoler på som passer på stedet, men nå står både de som bor der og eierne i fare for å miste hjemmene sine.

Sjøl om russerne hevder at bokføringa utelukkende er oppretta for å etablere eiendommer der hvor eiere er døde, rapporterer Mariupol-beboere at okkupasjonsadministrasjonen truer med å kaste ut de som ikke kan framvise dokumenter som beviser deres eiendomsrett. En innbygger, bare identifisert som Oksana D., fortalte 0629.com at russerne ikke var fornøyd med det antallet leiligheter som de allerede hadde klart å presse ut av befolkninga og er nå på utkikk etter nye eiendommer for seg sjøl eller for de som har kommet fra Russland etter okkupasjonen.

Publikasjonen 0629.com bemerker at Russland nå gjør situasjonen enda vanskeligere. Folk, som i 2022, under en første «bokføringsrunde», fikk lov til å gå til et russisk konsulat og få autorisasjon til å ta vare på eiendom inntil de rettmessige eierne kom tilbake. Nå anerkjennes ikke lenger en slik attestert autorisasjon.  

Russland tvinger dermed folk til sjøl å møte i det okkuperte Mariupol for å få tak i de relevante dokumentene. Dette er uhyre farlig, har flere ukrainere lærte seg, stil og med før Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Det inkluderer Oksana Parshyna som var i sin tredje måned av svangerskapet da hun dro til det okkuperte Donetsk for å overføre tomta hun eide til søsterens navn av frykt for å miste den. Hun ble angivelig mistenkt for å «spionere» og ble holdt fanget i mange måneder.  Oleksandr Marchenko prøvde også å dra til Donetsk for å hente eiendom (en veteranbil) og ble pågrepet, torturert og deretter utsatt for en «rettssak» på grunnlag av groteskt fabrikkerte anklager i Russland. Den 52 år gamle anerkjente politiske fangen ble dømt til ti år og forblir fengsla. Lista kan forlenges, og faren nå etter at Russland starta sin fullskala invasjon vil sannsynligvis vil være enda større.

0629.com understreker at eiendommen til de som forlot okkuperte deler av Donetsk og Luhansk oblast i 2014 ikke ble tatt. Riktignok, lokale journalister fortalte om tilfeller der «toppbanditter fra DPR» beslagla private bygninger som de fikk spesielt lyst på, men dette skjedde aldri i masseskala eller systematisk.

Disse nye planene vil ikke være første gang lokale innbyggere har blitt fratatt hjemmene sine av de russiske inntrengerne. Russisk bombing og beskytning av den beleirede byen ødela rundt 90 % av Mariupols infrastruktur, og aktivitetene siden Russland fikk full kontroll har vært svært målretta. Mens hele områder, og boligene de inneholder, forblir halvt ødelagt og absolutt ikke er egna for den raskt kommende vinteren, har andre bygninger, spesielt i sentrum, blitt gjenoppbygd, -bare ikke for deres legitime eiere. Sistnevnte har oppdaga at slike nye bygninger nå er «til salgs», med priser og panteordninger som betyr at de lokale innbyggerne, og de reelle eiere i det aktuelle området ikke har råd til å «kjøpe» erstatninga etter det russerne ødela ( mer detaljer her ).