Enhedslistens(DK) støtte til ukrainsk venstrefløy gir resultater

Publisert på Rød+Grøn(Enhetslistens online-magasin), 1. mars 2024

Av Bjarke Friborg

Via parlamentets midler til partibygging i andre land har Enhedslisten hjulpet venstreside-organisasjonen Sotsialnyi Rukh (SR) i Ukraina til å øke sin synlighet og aktivitet betydelig og utvikle seg som en sentral del av landets spirende røde og grønne krefter. Med åpning av lokaler i Kiev og Lviv, to heltidsansatte koordinatorer og et tett samarbeid med andre aktivistmiljøer, har SR fått helt nye muligheter til å virkelig gjøre en forskjell. Pengene er bevilget fr ett år – nærmere bestemt en halv million danske kroner – og kommer fra DIPD (Dansk Institutt for Partier og Demokrati), som bl.a. har også vært involvert i ENL-prosjekter i Palestina, Nicaragua, Colombia og Tyrkia.

Skolegang, aktivisme og politikkutvikling

Mer spesifikt har SR kunnet bruke de ekstra midlene til å gjennomføre opplæringskurs for faglig aktive så vel som feministiske organisering av krigsofre, romkvinner og russisktalende kvinner fra Øst-Ukraina. I desember 2023 holdt de en møterekke om sosialistisk organisering, kommunepolitikk, kommunikasjon og intern økonomistyring, hvor alle innlederne var fra Enhedslisten – bl.a. Cecilie Roed Schultz, Thomas Eisler, Benedicte Toftegaard og Mikael Hertoft. Ved inngangen til 2023 har SR utvidet organisasjonssporet ytterligere, blant annet med presentasjoner om digital sikkerhet, utbrenthet blant aktivister, grønn omstilling og energipolitikk. Feministsporet og fagforeningssporet fortsetter i hele perioden.

Nye muligheter, men også store utfordringer

Der SR tidligere holdt medlemsmøte ca. en gang i måneden har de nå både møter, kurs og medlemsmøter flere ganger i uka. Selv under en militær unntakstilstand har de lokale kontorene kunnet utvikle seg til aktivistsentre og møtepunkter. Der de ulike venstremiljøene tidligere hadde en langt mer begrenset rekkevidde og kontaktflater med både hverandre og resten av samfunnet, har krigen og den enorme mobiliseringen av sivilsamfunnet ført til langt mer samarbeid og forståelse på tvers.

Men utfordringene er også fortsatt enorme, inkludert både den pågående krigen, trakassering fra høyreekstreme og ikke minst det akutte behovet for gjenoppbygging og radikal omstilling av samfunnet. Hvis internasjonal støtte avtar eller til og med slutter å eksistere, vil den ukrainske venstresida igjen bli overlatt til seg selv.

Linker:

https://rev.org.ua/english

https://www.facebook.com/social.ruh