«Ukrainere i okkuperte områder er under konstant press og vet ikke hva som venter dem etter frigjøringa av territoriene»

Publisert 17. april på nettstedet til ZMINA , et ukrainsk informasjonssenter for menneskerettigheter.

Onysiia Syniuk
Den 16. april, i Kiev, snakka representanter for myndighetene og offentligheten om hva statens politikk bør være når det gjelder reintegrering av de okkuperte områdene. Arrangør av diskusjonen var «Skolen for politikkanalyse», NaUKMA. En juridisk analytiker ved menneskerettighetssenteret ZMINA, Onysiia Syniuk, deltok på arrangementet.

Under presentasjonen diskuterte deltakerne også hvordan man effektivt kan kommunisere og gå inn for løsninger knytta til reintegrering av de av-okkuperte og midlertidig okkuperte områdene i landet.

Onysiia Syniuk bemerka at folk i de midlertidig okkuperte områdene ikke forstår hva som regnes som samarbeid med okkupantene og vet ikke nøyaktig hva de kan holdes ansvarlige for. Russland utnytter dette, mener Syniuk.

«Vi vil understreke at folk i det okkuperte territoriet er under konstant press og frykt. Den russiske føderasjonen legger press på dem hver dag. De kan ikke motta for eksempel sosiale eller medisinske tjenester uten et russisk pass, samt arbeide i det okkuperte territoriet og følgelig tjene til livets opphold for familien sin», legger en juridisk analytiker i ZMINA til.

Foredragsholderen forteller at under et slikt press er det uklart for ukrainere under okkupasjon hva Ukrainas reaksjon vil være når ukrainske myndigheter kommer tilbake til disse områdene. Denne situasjonen med uklarhet og mangel på klare meldinger brukes av russiske myndigheter.

«Mange mennesker fra de av-okkuperte områdene sa at denne usikkerheten om hvem som ville bli straffa for samarbeidsaktiviteter, blir brukt av det russiske militæret til å tvinge folk til å forlate disse områdene før av-okkupasjonen,» sier Syniuk.

Ifølge henne fortalte russerne ukrainerne at det kan være lurt å for å forlate okkupasjonsområdene, fordi Ukraina vil straffeforfølge de som ble igjen i de okkuperte områdene. Og folk har ikke mulighet til å sjekke slik informasjon på grunn av begrensningene til kommunikasjonskanaler, legger Onysiia Syniuk til.

Eksperten sier også at det foreløpig mangler tydelig informasjon om dette spørsmålet i Ukraina, og det er fortsatt ingen klarhet i lovverket om hva som regnes av illegitim samarbeidsaktiviteter overfor okkupantene.

Ukraina trenger en omfattende politikk på dette spørsmålet for å forklare folk i okkupasjonen hva som venter dem etter av-okkupasjonen, sier Onysiia Syniuk med overbevisning.

Du finner videoen fra arrangementet her (på ukrainsk) .