Ukrainsk journalist tiltalt på russisk-okkuperte Krim for å publisere artikler, – dette blir omtalt som «deltakelse i uønsket organisasjon»

Publisert på nettstedet «Human Rights i Ukraine, 29.april, 2024, av Halya Coynash

Anastasia Zhvyk har allerede blitt tvangserklært som ‘utenlandsk agent’ og møtt tiltale, fordi hennes motstand mot Russlands angrepskrig mot Ukraina hevdes å ‘miskreditere Russlands væpna styrker’

Arkivbilde av Anastasia Zhvyk, tatt i en lykkeligere situasjon.

Journalist Anastasia Zhvyk står overfor ny straffeforfølgelse i russisk-okkuperte Sevastopol hvor den administrative prosedyren denne gangen starta på grunn av såkalt «deltakelse i en uønska organisasjon». Den aktuelle «deltakelsen» ser ut til å være artikler for den uavhengige publikasjonen Meduza , sjøl om Zhvyk også skriver for andre publikasjoner .  Russland har økt mengden undertrykkende tiltak mot journalister og forsøkt på å blokkere alle kilder til uavhengig informasjon etter fullskala-invasjonen av Ukraina. Metodene som blir brukt, inkluderer stempling og forfølgelse av journalister og media som «utenlandske agenter» eller «uønskede organisasjoner». . Riga-baserte Meduza ble forbudt som ‘uønska’ tilbake i januar 2023, og det ser ut til at folk nå til og med blir tiltalt for å ha repostet Meduza-artikler. 

Påtalemyndigheten mot Zhvyk ble overført til ‘Leninsky distriktsdomstol’ i Sevastopol 23. april 2024, og skal saken skal føres av ‘dommer’ Yulia Sergeevna Stepanova 23. mai. Siktelsen er under artikkel 20.33 i Russlands lov om administrative lovbrudd, og siden den ‘bare’ kan resultere i en bot, er den på ingen måte den verste forfølgelsen journalister blir utsatt for på russisk-okkuperte Krim. Russland har fengsla over 20 krimtatarer og andre ukrainske journalister/borgerjournalister fra Krim på grunnlag av fabrikkerte anklager. De fleste av disse er journalister for menneskerettighetsinitiativet «Krim Solidaritet» og som rapporterte om Russlands økende politiske forfølgelse på det okkuperte Krim. Siden fullskala-invasjonen har Russland også bortført en rekke journalister fra andre områder som har blitt okkupert. I noen saker, som de med Serhiy Tsyhipa og, tilsynelatende, Dmytro Khyliuk, har det blitt laget vanvittige «spionanklager». I andre saker har journalister med stor sikkerhet blitt bortført av russerne, som har nekta å gi opplysninger om hvor de holdes fanget.

Med utgangspunkt i forfølgelsen som Zhvyk har vært utsatt for siden 2022, er det sannsynlig at hun også ville ha havna i fengsel, hvis hun ikke hadde forlatt det okkuperte Krim, tilsynelatende i retning Canada. I begynnelsen av 2023 hadde Zhvyk blitt bøtelagt to ganger for angivelig å ha «miskreditert den russiske hæren». Dette var under en av fire kriminelle eller administrative anklager som raskt ble innført i loven ti dager etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Artikkel 20.3.3 i Russlands regler for administrative lovbrudd er ment å straffe angivelig miskreditering av de væpna styrkene og andre involverte, i det Russland med en forskjønnende omskrivning refererer til som sin ‘spesielle militæroperasjon’. Faktisk har folk blitt bøtelagt på grunnlag denne artikkelen på det okkuperte Krim, for å synge eller spille ukrainske patriotiske sanger, vifte med et ukrainsk flagg, eller for å vise motstand mot Russlands angrepskrig mot Ukraina. I februar 2023 fortalte Zvyk til Crimean Realities at  fullskalainvasjonen hadde kommet som et stort sjokk for henne, og at hun dagen etter hadde klistra et «Ingen krig»-klistremerke på bilen sin. Allerede 6. mars 2022, to dager etter at de nye drakoniske tiltakene trådte i kraft, ble administrative prosedyrer i henhold til artikkel 30.3.3 igangsatt. I juni 2022 ble hun bøtelagt med 30 tusen rubler, og en okkupasjonsdomstol hadde dermed blitt enige om at «Ingen krig»-klistremerket» miskrediterte de russiske væpna styrkene og deres aktiviteter i Ukraina. Hennes anke på kjennelsen ble avvist. Zhvyk forklarte at hun hadde vært veldig forsiktig en stund etter det, ettersom hun forsto at en såkalt «gjentakelse» kunne resultere i straffbare anklager. Disse er enten under artikkel 280.3 i Russlands straffelov (offentlige handlinger som tar sikte på å diskreditere de russiske væpna styrkene; med en dom på inntil fem års fengsel) eller artikkel 207.3 (‘forfalskninger’ om de væpna styrkene – opptil 15 år). Hun har også blitt uthengt i media og spesielt på pro-russiske Telegram-kanaler, og hadde til og med mottatt drapstrusler. 

I oktober 2022 ble det igangsatt nye administrative siktelser i henhold til artikkel 20.3.3, og Zhvyk ble gjenstand for ransaking, hvor politibetjentene fjerna den bærbare datamaskin og mobiltelefon hennes. Denne påtalemyndigheten var også før okkupasjonen ‘Leninsky distriktsdomstol’ i Sevastopol. I januar 2023 fant «dommer»  Yulia Sergeevna Stepanova  henne skyldig i å ha «miskreditert de russiske væpna styrkene» og ilagt en bot på 40 tusen rubler. ‘Domstolens’ kjennelse uttalte at et av Zhvyks sosiale medier-innlegg inneholdt et bilde med ordene ‘FUCK WAR’ og en tekst som inneholdt ordene: «Blod renner fra øynene mine når jeg ser ‘sieg heils’ rundt omkring (Begrepet «sieg heil» refererer vanligvis til nazihilsenen, men det er mulig at her menes ‘Z’en’ som har blitt et symbol for Russlands angrepskrig). Et annet av bildene har ordene ‘NO TO WAR’ samt følgende tekst: “ Det er alltid mørkest før daggry. Mørket vil utvilsomt bli erstatta av sola. Spørsmålet er når det er som mørkest for oss – er det helt mørkt nå? Eller vil det fortsatt bli verre. Jeg mistenker det siste.»  Stepanova hevda at Zhvyk gjennom sine holdninger hadde «undergravd troen» på beslutninga 22. februar 2024 som tillot bruk av russiske væpna styrker utafor russisk territorium, og at hun derfor hadde begått et administrativt «lovbrudd» i henhold til artikkel 20.3.3.  §  1 i den russiske loven om administrative lovbrudd.

Zhvyk hadde ikke vært til stede i ‘retten’ og avviste aktors påstand om at hun hadde ‘erkjent skyld’ som skulle framstå som en formildende omstendighet. Hun avviste siktelsen og planlegger å anke kjennelsen, og sier: « Jeg forstår ikke hvordan det er mulig å innrømme å være skyldig i å si at noe hvitt er hvitt, og noe svart – svart.»

I desember 2022 hadde Zhvyk blitt tvangsoppført på Russlands berykta liste over såkalte ‘utenlandske agenter’. Dette resulterer i tyngende restriksjoner og krav om å stadig redgjøring for myndighetene. 

Det kan godt ha vært rundt dette tidspunktet at Zhvyk forsto at hvis hun ikke sjøl forlot det okkuperte Krim, kunne hun godt ende opp med å bli arrestert og fengsla på grunn av de mer alvorlige kriminelle anklagene som ble brukt for å kvele protester og sannferdig informasjon om Russlands krig mot Ukraina.