Diskriminerende uttalelser fra sentrale personer i det ukrainske samfunn, om folk fra rom-minoriteten.

Publisert på nettsida til Zmina, 16. mai 2024

Dette er en uttalelse fra en rekke sivilsamfunns-organisasjoner, både i Ukraina og andre land, angående diskriminering av rom.

Som medlemmer av sivilsamfunnsorganisasjoner er vi dypt bekymra over uttalelsene fra den tidligere rådgiveren til Ukrainas innenriksminister, Viktor Andrusiv, under et intervju på Rostislav Smirnovs YouTube-kanal 2. mai 2024.

I sin uttalelse brukte Andrusiv et støtende språk som forsterker negative stereotypier og sammenligna folk som bevisst unngår militær innsats med romfolk . Han sa: «Hvis du er en «unnaslurer», som bevisst flykta, så har du ikke rett til å kalle deg sjøl ukrainer. Du er en sigøyner.» Denne sammenligninga er ikke bare feil, men også svært støtende, spesielt med tanke på at et betydelig antall ukrainske romfolk aktivt har slutta seg til forsvaret av landet siden begynnelsen av krigen.

Ukrainske rom-soldater fra Svaljava kjemper mot den russiske okkupasjonen.
(Foto: https://www.pravda.com.ua/)

Det er avgjørende å erkjenne at medlemmer av romsamfunnet er en integrert del av det ukrainske samfunnet, inkludert i landets forsvarsstyrker, og som kjemper ved fronten, mange som frivillige. Rom-individer har forsvart landet i tider med konflikt, og demonstrert sitt engasjement for Ukraina og sin vilje til å bidra til landets sikkerhet og stabilitet. Ethvert forsøk på å marginalisere eller diskriminere romsamfunnet undergraver ikke bare deres rettigheter, men ser også bort fra deres verdifulle bidrag til nasjonen. Det er viktig å anerkjenne og hedre rollen til romindivider i Ukrainas forsvar og sikre at de blir behandla med samme verdighet og respekt som alle andre borgere.

Smirnov, i sin egenskap av rådgiver for Ukrainas innenriksminister, avbrøt ikke samtalepartneren sin eller advarte mot å bruke hatytringer mot romfolk under podcasten.

Bruken av ordet «sigøyner» i en negativ sammenheng fremmer ikke bare hatytringer, men forverrer også diskrimineringa av romfolk, som allerede eksisterer på mange områder i livet. Disse uttalelsene krenker romsamfunnets rettigheter til likebehandling og beskyttelse mot diskriminering og hatefulle ytringer, noe som er garantert av Ukrainas grunnlov og Ukrainas internasjonale forpliktelser.

Vi oppfordrer innstendig myndighetene til å ta de nødvendige tiltakene for å håndtere denne situasjonen. Dette inkludert å vurdere muligheten for å foreslå tiltak angående Mr Andrusiv og Mr Smirnov og tilrettelegge for beskyttelsen av rettighetene til rom i Ukraina.

Denne rasistiske uttalelsen er i strid med ambisjonene til Ukraina om å bli et mangfoldig og demokratisk land, som verdsettter bidragene til fellesskapet fra grupper som romfolk. Ukraina ønsker å forsvare europeiske verdier som frihet, likhet, rettferdighet og inkludering ved fronten. Disse verdiene kommer til uttrykk i regjeringsprogrammet «Enhet i mangfold», i motsetning til uttalelsene fra Andrusiv/Smirnov som spiller ballen rett i henda på den russiske propagandaen.

I tillegg til å oppfordre myndighetene til å iverksette tiltak angående Mr Andrusiv og Mr Smirnov, anbefaler vi følgende tiltak for å håndtere denne situasjonen og beskytte rettighetene til romsamfunnet i Ukraina:

 1. Offentlig unnskyldning: Andrusiv og Smirnov bør gi en offentlig unnskyldning til romsamfunnet for deres støtende ytringer. Denne unnskyldningen bør erkjenne skaden forårsaket av deres uttalelser og uttrykke en forpliktelse til å fremme toleranse og respekt for alle lokalsamfunn i Ukraina.
 2. Opplæring i bevissthet og sensitivitet: Gjennomfør obligatoriske opplæring for å utvikle bevissthet og sensitivitet for offentlige tjenestemenn, inkludert rådgivere, for å utdanne dem om de skadelige effektene av hatytringer og diskriminering. Disse øktene bør inneholde spesifikke moduler om å forstå og respektere rettighetene til minoritetssamfunn, inkludert romfolk.
 3. Overvåkings- og rapporteringsrutiner: Etabler overvåkings- og rapporteringrutiner for å kunne spore hendelser med hatefulle ytringer og diskriminering av romsamfunnet. Disse rutinene vil muliggjøre rask intervensjon og oppfølging fra myndighetenes side.
 4. Juridiske reformer: Forkjemper for juridiske reformer for å styrke lovene mot hatefulle ytringer og diskriminering. Dette med spesifikke bestemmelser som tar for seg lovbrudd retta mot minoritetssamfunn som romfolk. Sørg for at disse lovene håndheves effektivt og at gjerningsmennene holdes ansvarlige.
 5. Fremme av inkluderende språk: Oppmuntre til å bruke inkluderende språk i offentlige diskusjoner og media, dette for å unngå å opprettholde stereotypier og fordommer mot romfolk og andre minoritetsgrupper. Fremme positive representasjoner av romsamfunnet i vanlige medier og undervisningsmateriell.
 6. Støtte til menneskerettigheter og rom-inkludering: Øke støtten til programmer og initiativer for å fremme inkludering og sosioøkonomisk myndiggjøring av rom-samfunnet. Dette inkluderer tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeidsmuligheter og tilstrekkelig bolig. Disse programmene bør suppleres med programmer retta mot å forebygge og bekjempe antisiganisme.
 7. Engasjement med rom-organisasjoner: Samarbeid med rom-organisasjoner og samfunnsledere for å utvikle og implementere strategier for å bekjempe diskriminering og fremme rom-rettigheter. Sikre dem en meningsfull deltakelse i beslutningsprosesser som påvirker deres liv.

Ved å implementere disse anbefalingene kan myndighetene vise en forpliktelse til å opprettholde menneskerettighetsprinsipper og skape et inkluderende og respektfullt samfunn. Et samfunn der alle individer, uavhengig av etnisitet eller bakgrunn, kan leve fri fra diskriminering og fordommer.

Underskrivere:

Organisasjoner fra Ukraina: 

 • Roma Women Fund Chiricli, Ukraina
 • ARCA, Youth Agency for Advocacy of Roma Culture, Ukraina 
 • Internasjonal offentlig organisasjon av Roma «Ketane», Roma Council of Ukraine; Ukraina
 • «Ny generasjon»; Ukraina (veldedig stiftelse)
 • Transcarpathian Regional Charitative Fund «Blago»; Ukraina
 • Offentlig organisasjon Kharkiv National Cultural Society Roma; Ukraina
 • Offentlig åndelig og pedagogisk organisasjon «CHACHIMO»; Ukraina
 • Tjerkasy-regionens offentlige organisasjon «ROMANI ROTA»; Ukraina
 • Voice of Romni, Ukraina 
 • Kherson regionale gren av Sociological Association of Ukraine, Ukraina
 • Menneskerettighetssenter ZMINA, Ukraina

Andre nasjonale og internasjonale organisasjoner:

 • Vitsche, Ukraina/Tyskland
 • European Roma Grassroots Organizations Network, Belgia
 • Sentralrådet for tyske Sinti og Roma, Tyskland
 • Society for Threatened Peoples, Tyskland
 • «Framskritt sammen», Kosovo
 • Voice of Roma, Askali og egyptere, Kosovo
 • Fundacja Jaw Dikh, Polen 
 • Roma Women Platform “ROMNI” fra Moldova 
 • Senter for forkjemper og forskning for rom, Slovakia
 • Autonomia Foundation, Ungarn
 • Roma aktive Albania
 • La voix des Rroms, Frankrike
 • RomanoNet, Tsjekkia
 • «Livet sammen», Tsjekkia
 • Integro Association, Bulgaria
 • Regional Roma Educational Youth Association-RROMA, Nord-Makedonia 
 • Rapporterings- og informasjonssenter om antigypsyism-MIA eV, Tyskland 
 • Roma Zentrum für interkulturellen Dialog eV, Tyskland
 • Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, Spania
 • Amardo Drom eV, Tyskland