Russland: Donasjoner til den ukrainske hæren = «finansiere terrorisme». Undertrykkelsen øker i de okkuperte områdene i Ukraina.

Publisert på nettstedet «Human Rights in Ukraine. 31. mai, 2024. Av Halya Coynash

Russland trapper opp anmeldelser for innlegg på sosiale medier, uansett hvor gamle de er. De prøver åpenlyst å terrorisere ukrainere ved å demonstrere at til og med bankkontoene deres er under overvåking

Fengsla for en repost Illustrasjon: RIA Melitopol

Ukrainere på okkupert territorium lærer seg til og med å slette Google-søkeposter, ettersom Russland intensiverer metodene for terror og overvåking. Folk blir bøtelagt, eller enda verre fengsla, for alt som smaker av pro-ukrainske følelser på en persons telefon eller sosiale medier-side. Disse metodene kan ikke kalles nye. Russland har brukt dem til å kvele ytringsfriheten, bortføre, fengsle uavhengige stemmer på det okkuperte Krim og i Donbas siden 2014. Sensuren, propagandaen og terrormetodene har imidlertid blitt mer aggressiv overalt etter Russlands fullskala-invasjon av Ukraina i 2022. Okkupantene forsøker som tydeligvis å skape et totalt informasjonsvakuum på okkupert territorium. De truer også med, eller pålegger, strafferettslig eller administrativ påtale og gir heftige straffer til folk som «liker» eller reposter russisk-kritiske innleggg på sosiale medier eller som gir donasjoner til det russerne kaller «ekstremistiske» organisasjoner.  

Russland har oppretta såkalte ‘antiterrorkommisjoner’ på alt okkupert territorium. Dette med en begrunnelse om å bekjempe «terrorisme» , men deres målsetting har ikke noe å gjøre med å bekjempe ‘terrorisme’ i noen internasjonalt akseptert forståelse av dette begrepet. Den russiske okkuperte ‘Donetsk folkerepublikk’ beskrev funksjonene til dens ‘kommisjon’ som å være «forebyggende arbeid mot terroristiske og ekstremistiske manifestasjoner», og man kan trygt å anta at støtte til Ukraina og motstand mot russisk okkupasjon ville bli ansett som ‘ekstremistisk’.

Skal man døm,me etter de «forbyggende» advarslene som sirkuleres av «kommisjonen» i den okkuperte Zaporizhzhia oblast, kan støtte til Ukrainas forsvarere resultere i straffeforfølgelse for å bidra til «finansiering av terrorisme». 6. mai publiserte RIA Melitopol advarselen om som «kommisjonen» la ut på de sosiale medieplattformene som er populære på okkupert territorium. Trusselen var angivelig til de som » har bestemt seg bare som en spøk for å støtte kriminelle med sine siste penger «. Advarselene forteller videre at » hvis du overfører så mye som én rubel til kontoene til ekstremister eller andre forbudte organisasjoner, må du vær klar for å stå til ansvar dette. Straffansvar for finansiering av terrorisme ble innført i den russiske straffeloven ” i 2002. 

RIA Melitopol har utvilsomt rett i å konkludere med at dette er et forsøk på å skremme innbyggere i Melitopol. Ikke minst ved advare dem om at historiske informasjon fra bankoverføringene og kortbruken deres i den eneste tilgjengelige (russiske) banken er under overvåking. Aggressorstaten bruker begreper som «støtte til kriminelle» og «finansiering av terrorisme» for å referere til donasjoner til Ukrainas væpna styrker eller motstandsbevegelsen.

De samme «antiterrorkommisjonene» gjennomfører også «forebyggende» skremselstiltak blant studenter i det okkuperte Melitopol for å prøve å skremme dem fra å ha kontakt med det frie Ukraina.  RIA Melitopol rapporterte 20. mai at alle studenter alle hadde blitt tvunget til å delta på en «interaktiv» forelesning, hvor budskapet var å ikke » falle som offer for rekrutterere «. I følge ‘nestleder’, Anton Titsky, som er innsatt av de russiske okkupantene, kan slik rekruttering være fra » alle slags destruktive organisasjoner – radikale islamistiske og nasjonalistiske ukrainske [ organisasjoner].»  Russland, som okkupasjonsstat, forsøker å innprente i okkupert områdene med den samme sovjetiske kulturen av fordømmelser som har blitt gjeninnført i Russland siden Vladimir Putin kom til makta. Studenter blir fortalt at dersom de blir oppsøkt av fremmede og får spørsmål «av provoserende karakter» eller blir invitert til å utføre ulovlige handlinger, må de umiddelbart informere okkupasjons’politiet’ eller FSB. Det fremgår tydelig av eksemplene som er gitt at studentene er veldig klar over hva de blir bedt om å rapportere til FSB, og dette er absolutt ikke informasjon om en sannsynlig seriemorder eller narkodealer. Okkupasjonsregimet er innstilt på å overbevise unge mennesker om at de står overfor straffeansvar og straffer på opptil åtte år for samarbeid med «nasjonalistiske ukrainske organisasjoner». De kan forvente samme type dom for å donere penger til organisasjoner som Russland hevder er «ekstremistiske», størrelsen på beløpet som doneres er uvesentlig.

Den samme «antiterrorkommisjonen» truer  også med fengsel for «likes» på sosiale medier, eller for bruk av det ukrainske flagget. Den mildeste «dommen», fortsatt under den russiske «loven om administrative lovbrudd», ville være 15 dagers fengsel for bruk av «ekstremistiske symboler». Bare et blikk på påtalestatistikken på det okkuperte Krim viser at Ukrainas flagg og Trident vil falle i denne kategorien (eller blir ansett å «miskreditere de russiske væpna styrkene»). Den samme fengselsstraffen kan bli ilagt for å legge ut slike symboler, kommentarer under dem eller til og med «likes». Hvis det antatte «lovbruddet» gjentas, vil det ikke lenger ansees som et administrativt lovbrudd, og straffeansvar vil være aktuelt.

Meldingene som er lagt ut av ‘antiterrorkommisjonene’ er en klar advarsel om at ‘Big Brother’ ser innbyggerne og at de risikerer fengsel for det Russland kaller ‘ekstremisme’ i form av ‘likes’; reposter; donasjoner og omtaler. Det er produsert en rekke forskjellige oppslag, alle under tittelen: FENGSLING FOR EKSTREMISME: LIKES, REPOSTER, DONASJONER OG OMTALE. 

Den første begynner med ordene: «Organisasjonen er erklært ekstremistisk på RF-territorium. Det er FORBUDT å:

  • Reposte materiale fra ekstremister i sosiale medier (inkludert ved å delta i chatter og grupper) – 15 dagers fengsel
  • Å kommentere ekstremisters materiale på internett – kan føre til anklager om å støtte ekstremisme og resultere i straffeansvar

En annen lignende side advarer om at for de samme «liker, reposter, donasjoner og omtaler», ville siktelsen være mye mer alvorlig – «deltakelse i en ekstremistisk organisasjon», kan ende opp med en potensiell dom på opptil 6 års fengsel (under artikkel 282.2 § 2 i Russlands straffelov). 

Ingenting av dette er teoretiske problemstillinger. I mars 2024 rapporterte de russiske okkupantenes ‘Zaporizhzhia oblast Investigative Committee’ om en arrestasjon av en innbygger i Melitopol. Ukraineren ble anklaga, «på grunnlag av FSB-materiale for å oppfordre til fiendskap og nedverdigende menneskeverd (i henhold til artikkel 282.2 § 2a).    RIA Melitopol har med stor sikkerhet helt rett i å anta at dette har vært et innlegg mot Russlands invasjon og angrepskrig mot Ukraina.

Gjennom slike omfattende og storslåtte rettsforfølgelser over gamle sosiale medier-innlegg, søker den russiske aggressoren ikke bare å tie en individuell proteststemme. De ønsker også sende en klar melding til andre innbyggere om at de er under overvåking og at alle uttrykk for støtte til Ukraina og motstand mot invasjonen i Ukraina, uansett hvor gammel uttalelsen er, vil kunne få dem fengsla eller bøtelagt.