De langsiktige effektene av krigen i Ukraina på Russlands økonomi (podcast m/engelsk tale)

Podcasten «The Naked Pravda», publisert på nettstedet Meduza, 15. juni, 2024

Etter Russlands fullskala-invasjon av Ukraina i 2022, har Vesten innført over 16 000 sanksjoner mot Russland, med den hensikt å lamme økonomien som driver Kremls krigsmaskin. Men den mye etterlengta kollapsen av Russlands økonomi har ikke skjedd. Faktisk har Russlands krigstidsøkonomi vist seg å være overraskende motstandsdyktig, og IMF anslår at  Russlands BNP vokste  med 3,5 % i 2023 og vil fortsette å vokse med 3,2 % i 2024. Kreml har klart å holde Russlands økonomi flytende, i stor grad. , ved økte militærutgifter og inngåelse av nye partnerskap med land som Kina og India som ikke har noe imot å stille opp med hjelp i møte med vestlige sanksjoner.

Og sjøl om Kreml framholder alt dette som bevis på at Vesten og dets sanksjoner har mislyktes i deres bestrebelser på å beseire Russland, avslører en nærmere «titt under panseret» en mer desperat disposisjon. En nylig  Financial Times-artikkel  tegner et mer dystert bilde av Russlands relative makt i verdens geopolitiske hierarki og de økonomiske konsekvensene det medfører.

Financial Times’ Russland-korrespondent, Anastasiia Stognei, deltar i podcasten «The Naked Pravda» for å forene disse to vidt forskjellige bildene som males av Russlands økonomi. Og også for å diskutere de potensielle langsiktige konsekvensene av krigen i Russland.

Tidsplan for denne episoden:

  • (3:17)  Sanksjoner og russisk økonomi
  • (6:22)  Russlands økonomiske strategier under krigen
  • (15:23)  Langsiktige effekter på det russiske samfunnet
  • (24:55)  Framtidige handelsforbindelser og økonomiske utsikter