Belarus: Fagforeningskvinne venter på ny rettssak, etter å ha tilbrakt 70 dager på straffeisolasjonsavdeling


Publisert på nettstedet Salidarnast , 25. juni 2024. (Vi har tidligere hatt stoff om denne saken, på et tidligere tidspunkt i prosessen. Oversetters merknad)

Den politiske fangen og REP-fagforeningsaktivisten Palina Sharenda-Panasiuk, som for tida er holdt i varetektsfengsling, venter på en ny rettssak.(REP- er fagforeninga for arbeidere i den radioelektroniske industrien. Oversetters merknad) Mannen hennes Andrei Sharenda rapporterte  at Palina siden begynnelsen av 2024 hadde tilbrakt 70 dager på en straffeisolasjonsavdeling.

«De siste månedene har vært spesielt vanskelige for Palina. I løpet av de første fem månedene av året holdt de henne på en straffeisolasjonsavdeling der hun opplevde både fysisk og moralsk press. Et halvt år i fullstendig isolasjon fra omverdenen. Vi kan ikke engang forestille oss hva de har trua henne med og hva de har gjort mot henne for å få henne til å gi etter vises i propagandavideoen deres. Hun har også fått servert falske løfter om at hun ville få se barna sine som hun ikke har sett på tre og et halvt år», skriver Andrei Sharenda på Facebook.

Situasjonen ble forverra av den nye straffesaken og en ny overføring. Andrei har påpekt at det ikke er informasjon om hva som har skjedd med Palina i mai før overføringa, men hun ankom varetektsfengselet med praktisk talt ingen eiendeler. «Sannsynligvis hadde de fortalte henne at hun ble overført for å bli løslatt,» legger han til.

Ifølge Andrei ber Palina folk om å slutte å kalle henne en politisk fange, for enhver fange, til og med en politisk, har en avklart periode å sone bak murene, mens Palina har blitt nekta også det; hennes periode har blitt uendelig.

Palina er en fagforeningsaktivist og lokalaktivist fra byen Brest som ble varetektsfengsla 3. januar 2021. Hun er mor til to mindreårige sønner, hun er dømt i henhold til en rekke artikler i straffeloven. I slutten av februar 2022 ble det reist en ny straffesak mot den politiske fangen og hun ble dømt til ytterligere ett år i fengsel.

Dommeren Stanislau Invaniutsenka fant den 9. oktober 2023 Palina Sharenda-Panasiuk skyldig i «forsettlig insubordinasjon til administrasjonen i fengselet». (insubordinasjon= utilbørlig og respektløs oppførsel eller handling overfor en foresatt eller overordna. Oversetters merknad). For dette ble hun dømt til ytterligere enda et år, i tillegg til de tre hun allerede er dømt til..

Den kvinnelige fagforeningsaktivisten møter rutinemessig vold og overgrep fra kriminalomsorgsadministrasjonen.

Brev til Palina Sharenda-Panasiuk kan sendes til:

СІЗА-3, 246003, Гомель, Кніжная, 1А, Шарэнда-Пансюк Паліна Сяргееўна, BELARUS