Ukraina: Ingen sjåvinisme i språkpolitikken!

En uttalelse fra Sotsialnyi Rukh.

23. oktober 2022

Med frigjøringa av de russisk-okkuperte områdene vil spørsmålet om reintegrering av de befridde områdene uunngåelig oppstå. Dette spørsmålet krever spesiell forsiktighet, ettersom vi selvfølgelig ikke bare ønsker å få tilbake territoriet, men også folket. Imidlertid handler våre myndigheter ofte på en annen måte og tyr til å oppildne hat på språklige grunnlag.

Sekretæren for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, Oleksiy Danilov, uttalte at «det russiske språket bør forsvinne fra vårt territorium som et resultat av fiendtlig propaganda og hjernevask av vår befolkning.»

Som kjent blir russere bombadert med påstander om at den ukrainske nasjonen, det ukrainske språket og den ukrainske kulturen fortjener å bli ødelagt som fenomener, ettersom de er uforenlige med den russiske «nasjonale ideen». Og dette fungerer som en rettferdiggjøring for krigen og alle forbrytelsene begått av de russiske myndighetene. Men i stedet for å avsløre denne vrangforestillingen, kopiererer representanter for vår regjering dette synet, ved å bruke akkurat samme retorikk mot russisk-språklige ukrainere.

Russisk snakkes ikke bare av Putin og Solovyov (Vladimir Solovyov, politisk kommentator på Russisk TV. Oversetters merknad), det er språket til millioner av ukrainere, inkludert de som kjemper mot russisk imperialisme. Russisk har stor betydning for mange som lever under okkupasjon. Å nekte disse menneskene retten til å snakke sitt morsmål fører til at en betydelig del av samfunnet blir fremmedgjort. Dermed forhindrer ikke Danilov russisk propaganda, men bidrar til den. Vi fordømmer kategorisk slike uttalelser. Å snakke russisk betyr ikke å være pro-russisk!

Vi minner om at en situasjon der en gruppe personer blir utsatt for begrensning av rettigheter på språklige grunnlag, faller inn under definisjonen av diskriminering (artikkel 1 i Ukrainas lov «Om prinsippene for forebygging og bekjempelse av diskriminering i Ukraina»).

Derfor må hatprat forsvinne fra vårt territorium, fordi det er et element i fiendtlig propaganda og hjernevask av vår befolkning.

Sjåvinisme – NEI!

Solidaritet – JA!