Putin tvinger okkuperte ukrainere til å bli russiske statsborgere

Russlands tvungne «passifisering» er designet for å redusere antallet ukrainske borgere

Denne artikkelen av Pavlo Lysiansky er ble 23.05.2023 offentligjort på nettsida Open Democracy . Pavlo Lysiansky er en ukrainsk menneskerettighetsjurist. Han er direktør for Institute of Strategic Research and Security, og opprettet Eastern Human Rights Group, som overvåker menneskerettigheter og brudd på disse i russisk-okkuperte områder i Ukraina.

Tusenvis av mennesker som bor i russisk-okkuperte områder i den sørlige og østlige delen av Ukraina blir tvunget til å søke om russiske pass på bekostning av deres ukrainske statsborgerskap. Dette i tråd med et dekret utstedt av Vladimir Putin forrige måned (27.04.2023,oversetters kom.).

De som nekter står overfor fengsel eller deportasjon. De kan også miste tilgang til humanitær hjelp eller sin egen pensjon. I virkeligheten sier den russiske staten til disse innbyggerne: du er ikke lenger ukrainsk (dette på tross av at Russland tillater dobbelt statsborgerskap). Dette er en ny form for terror fra Russland mot ukrainere som bor i de okkuperte regionene Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia og Kherson.

To faktorer ser ut til å drive fram denne passkampanjen. Den første faktoren er Russlands regionale valg, planlagt til 10. september, som også vil finne sted i de nyokkuperte områdene i Ukraina – Kreml trenger innbyggernes stemmer til denne svindelen. Den andre er behovet for å fortsette å mate den russiske krigsmaskinen med nyrekrutterte borgere. Men til syvende og sist handler det om Russlands benektelse av den ukrainske identiteten og statsdannelsen.

Putin signerte det nye dekretet om russisk statsborgerskap 27. april. Det sier at ukrainske borgere som bodde i de annekterte områdene før 2022, og ennå ikke har blitt russiske borgere, nå regnes som utlendinger. I henhold til denne loven kan utenlandske borgere bli deportert hvis de truer den nasjonale sikkerheten til Den russiske føderasjonen eller protesterer mot den russiske føderasjonens konstitusjonelle system. Dette betyr i praksis at hvis du ikke gir opp ditt ukrainske statsborgerskap, vil du rett og slett bli deportert fra ditt hjemland.

«Passportifisering», eller distribusjon av pass i et fremmed territorium, er ikke et nytt trekk fra Kreml. Det begynte for alvor i 2017, tre år etter at Russland først okkuperte Øst-Ukraina. Etter at de såkalte «folkerepublikkene» ble ulovlig etablert i Donetsk og Luhansk-regionene, begynte myndighetene der å utstede sine egne pass, hovedsakelig til sine egne offentlige tjenestemenn. Et dekret utstedt av Vladimir Putin i 2017 tillot de russiske myndighetene å anerkjenne disse dokumentene.

Dette ble et stort problem i 2019 da nye lover og nye passkontorer førte til at tusenvis av mennesker i de okkuperte områdene fikk utstedt russiske pass. I 2019 ble det utstedt 299 000 russiske pass, i 2020 409 000 og i 2021 585 000. Ved utgangen av 2021 ønsket Kreml at én million innbyggere i Luhansk- og Donetsk-regionene skulle ha søkt om russiske pass. Femtitre passkontorer bidro til dette. Tilgjengjeld deltok innbyggerne i Russlands grunnlovsendring i 2020 og ved parlamentsvalget i 2021. Russland ønsket å demonstrere at det var russiske borgere som bodde i Luhansk og Donetsk, som Moskva måtte beskytte i tilfelle militær aggresjon fra Kyiv.

Etter fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022 har de russiske myndighetene ytterligere forenkla prosessen for å få statsborgerskap, slik at det er lettere å fylle ut skjemaer og raskere å fatte beslutninger. Dette har for eksempel gjort det veldig enkelt for foreldreløse og barn uten foresatte å skaffe seg russisk statsborgerskap, i et forsøk på å integrere dem raskere i russiske familier.

Noen innbyggere har gjennomført stille motstand mot «tvangs-passifiseringen». Mange har ikke skrevet under på at de frasier seg sitt ukrainske statsborgerskap, noe som har ført til at de russiske myndighetene har gjort bruk av administrative pågripelser (15 dagers fengsel), som er praksis ved sivile forseelser og ikke kriminelle handlinger. Mellom april og tidlig mai ble over 1 000 personer arrestert for ikke å ha skrevet under på å frasi seg sitt ukrainske statsborgerskap. Men denne typen undertrykkelse var ikke nok til å overbevise alle om å gjøre som Moskva ønsket – derfor Putins nye dekret i slutten av april. Til syvende og sist er målet med Russlands «tvangs-passifisering» ikke å øke antallet russiske borgere. Hovedmålet er å redusere antallet ukrainske borgere.