Gjør motstand mot den russiske imperialismen! En ukrainsk og en russisk sosialist om Ukrainas kamp for selvbestemmelse

Intervju med Hanna Perechoda og Ilja Budrajtskis (Fra International Viewpoint, 8. september 2023. Opprinnelig publisert i The Nation.) Oversettelse fra engelsk av Göran Källqvist.(Vi fant artikkelen på marxistarkiv.se. Oversetters merknad) Intervjuer Ashley Smith er redaktør på Spectre og medlem av Democratic Socialists of America i Burlington, Vermont. Ilja Budrajtskis er leder for «Vperjod» («Framover»), Den fjerde internasjonales russiske avdeling, som i 2011 deltok i opprettelsen av Den russiske sosialistiske bevegelsen. Hanna Perechoda vokste opp i Donetsk og studerer nå ved universitetet i Lausanne. (Hanne Perechoda er medlem i Sotsialnyi Ruhk. Oversetters merknad.)

(Russlands krig i Ukraina er i sentrum av verdenspolitikken. Den ukrainske sosialisten Hanna Perechoda og den russiske sosialisten Ilja Budrajtskis, som for øyeblikket er på en nasjonal taleturné i USA, sponset av Ukrainske solidaritetsnettverket, snakker om krigen, motstanden og den internasjonale solidariteten – International Viewpoints redaksjonelle kommentar.)

Ashley Smith: Hvordan er forholdene i Ukraina og Russland under denne grusomme krigen?

Hanna Perechoda

Hanna Perechoda: Alt i Ukraina blir i dag formet av Russlands forsøk på å annektere landet vårt. Russland utfører terror mot sivilbefolkningen, bomber boligområder over hele landet. Mennesker dør daglig, spesielt i de okkuperte områdene. Den russiske hæren utsetter dem for drap, voldtekt og tvangsfordrivning. Men hele det ukrainske samfunnet er involvert i motstanden. Til tross for alle krigens grusomheter støtter og organiserer ukrainerne seg i overveldende grad for å frigjøre hele landet.

Ilja Budrajtskis: Siden starten av krigen har Putin knust all opposisjon i Russland og tvunget den under jorden eller utenlands. Han har klart å skape en atmosfære av frykt og lydighet. Men bare 20% av befolkningen støtter krigen entusiastisk, mens rundt 20% er imot den. De sistnevnte blir sjølsagt undertrykt. Størstedelen av resten av samfunnet er passive og apolitiske og tolererer status quo. Men som Prigozjins kuppforsøk viste, er Putins regime skjørt. Ethvert alvorlig nederlag i krigen kan ryste regimet hans og åpne muligheter for sosiale endringer i Russland.

Ashley Smith: Hva er årsakene til krigen?

Hanna Perechoda: Russlands krig var ikke et svar på en objektiv militær trussel fra NATO. Det er et svar på subjektive trusler mot Putins regime innenfra Russland og regionalt. Hans diktatur opprettholder ekstrem ulikhet. For å opprettholde dette undertrykker regimet alle demokratiske tendenser hjemme og i utlandet. Dette gjør at Ukraina, som har sterke forbindelser med vanlige russere, havner i Putins søkelys. Han frykter at hvis Ukraina blir en fri, demokratisk og blomstrende stat, vil farlige ideer spre seg blant russere. Derfor var Ukrainas folkelige revolusjon i 2014 et mareritt for Putin. Som svar på det sendte han tropper for å erobre Krim og Donbass for å lamme landet. Han utvidet krigen i 2022 for å eliminere Ukraina som et demokratisk alternativ til det russiske eneveldet.

Ilja Budrajtskis: Jeg er enig. For at Putins regime skal overleve, må han ha full kontroll over det russiske samfunnet, inkludert å knuse alle demokratiske krefter i det postsovjetiske området, spesielt i Ukraina. Han har gjentatte ganger rettferdiggjort dette i taler om det russiske imperiet og den multipolare ordenen. Han legger vekt på behovet for at en suveren makt styrer store nasjoner og deres innflytelsessfære. Dette er et like dypt reaksjonært verdenssyn som Samuel Huntingtons.(linken er lagt til av oversetter.)

Dette prosjektet er ikke unikt, men et eksempel på autoritære trender i land over hele verden. Derfor er krigen i Ukraina av stor interesse for alle demokratiske, progressive og venstrebevegelser overalt. En seier for Putin ville styrke andre reaksjonære som Trump og ytre høyre generelt. Derfor må vi støtte Ukraina. Ukrainas frigjøring ville være en seier for den internasjonale progressive bevegelsen.

Ashley Smith: Hva krever du og dine medaktivister i Ukraina?

Hanna Perechoda: Som ukrainske sosialister krever vi all militær, økonomisk og diplomatisk hjelp vi trenger for å seire. Samtidig organiserer vi oss mot regjeringas forsøk på å oppheve arbeidslovgivningen og gjennomføre nyliberale reformer. Vi jobber også for å sikre at gjenoppbygginga etter krigen tjener arbeidernes og undertrykte folks interesser, ikke selskapenes, oligarkenes og de internasjonale finansinstitusjonenes interesser (som Det internasjonale valutafondets og Verdensbankens). Som en del av dette krever vi sletting av Ukrainas illegitime gjeld. Vanlige ukraineres behov må være i sentrum for gjenoppbygginga, det er de som får alt fra sykehus til skoler til å fungere, og som kjemper ved fronten. Det befridde Ukraina må tilfredsstille flertallets krav om rettferdighet, demokrati og likhet.

Ilja Budrajtskis

Ashley Smith: Hva kan den internasjonale progressive bevegelsen gjøre for å hjelpe til?

Hanna Perechoda: Vi ber om solidaritet. Vi vil at dere skal kreve at deres regjeringer innfører sanksjoner mot Russland, beslaglegger oligarkenes eiendeler og gir all den hjelp Ukraina trenger for å vinne og bygge opp landet. Vi ønsker å bygge bånd mellom Ukrainas fagforeninger, feminister og venstreorienterte og progressive mennesker over hele verden, inkludert den russiske venstresida og antikrigsbevegelsen. Vi ønsker dette fordi vi mener at vi er en del av den internasjonale kampen for en bedre verden. Som en del av solidariteten ber vi progressive om å videreformidle stemmene til det ukrainske folk, ikke stemmene til såkalte eksperter i Vesten, -mange av dem vet ikke så mye om Ukraina og Russland.

Ilja Budrajtskis: Solidaritet med Ukraina er en grunnleggende sak for den internasjonale venstresida. Vi må gjøre alt vi kan for å støtte det ukrainske folkets kamp for frigjøring.