Russiske soldater har drept minst 107 mennesker etter at de kom tilbake fra krigen i Ukraina

Publisert på nettstedet Meduza, 25. april, 2024

Siden starten av fullskala-krigen har russiske soldater som returnerer fra Ukraina drept minst 107 mennesker og alvorlig skada minst 100 andre, ifølge en ny rapport fra det uavhengige nyhetsmediet Verstka

Russisk soldat med Z logo på hjelmen. Foto: Kumar Natasha /Wikimedia Commons/Lisens

Ved hjelp av medieoppslag og rettsprotokoller regna journalister ut at russiske soldater begikk 84 voldelige lovbrudd. Femtifem av disse forbrytelsene (som resulterte i totalt 76 dødsfall) ble tiltalt som drap, mens 18 av dem (for totalt 18 dødsfall) ble tiltalt som handlinger som forårsaket alvorlig kroppsskade. Soldaters brudd på trafikkregeler førte til ytterligere 11 dødsfall, og soldater som fikk mindreårige til å konsumere narkotika forårsaket to barns død.

Blant de 100 personene som ble skada, var 70 ofre for soldater sikta for «å påføre livstruende alvorlig kroppsskade», 16 ble mål for drapsforsøk, 10 ble skada i bilulykker, tre ble skada av soldaters «overdrevne sjølforsvar». ,» og en person fikk alvorlige skader på grunn av en soldats «uaktsomhet».

De fleste (91) av soldatene som var ansvarlige for disse forbrytelsene ble rekruttert fra fengselet og innvilget amnesti for å bli med i krigen. Ytterligere 84 var frivillige kontraktssoldater eller vanlige tjenestemenn. Av de 45 soldatene som fikk amnesti etter avtjent tjeneste i hæren og som drepte mennesker etter at de kom tilbake fra Ukraina, var 24 gjengangere fra før de gikk i krigen.