Okkupantene i det okkuperte Luhansk oblast truer med å ta nyfødte babyer hvis ikke foreldrene skifter til russisk statsborgerskapPublisert på nettstedet «Human rights in Ukraine», 7. mai 2024  Av Halya Coynash

Russlands aggressive metoder for «passportifisering» med våpen, gir ingen grunn til å tro at dette er tomme trusler

illustrasjonsfoto

Russland bruker ikke bare helsevesenet som et våpen for å tvinge ukrainere på okkupert territorium til å akseptere russisk statsborgerskap. Vordende mødre har blitt fortalt at fødeinstitusjoner ikke vil utlevere deres nyfødte babyer, hvis ikke foreldrene får seg russisk statsborgerskap.

Artem Lysohor, sjef for Luhansk Oblast Military Administration, rapporterte 1. mai at «i noen tilfeller» vil fødeavdelinger i den såkalte «Luhansk folkerepublikken» legge inn mødre som skal føde, sjøl om de ikke har russisk statsborgerskap. Når de utskrives ei uke seinere, vil de imidlertid sjekke om en av foreldrene har «russiske dokumenter». Hvis ikke, truer de med at de vil ikke la mødrene få med seg babyene sine.

Ved å merke seg Lysohors rapport, påpekte Institute for the Study of War at » hvis denne rapporten er korrekt bryter slike handlinger artikkel II(d) i konvensjonen om forebygging og straff for folkemordsforbrytelsen , som definerer folkemord som » å pålegge tiltak for å forhindre fødsler i gruppa .«

Det er ingen grunn til å tvile på riktigheten av denne rapporten, siden Russland har brukt både trusler om å ta barn fra foreldrene og tilgang til helsetjenester som våpen i alle områder av Ukraina som har kommet under russisk okkupasjon.

Tidlig i 2023 rapporterte en mor fra det okkuperte Melitopol (Zaporizhzhia oblast) at russerne trua med å ta bort barn, hvis foreldrene deres ikke registrerte dem i okkupasjons -‘skoler’. Som mange andre ukrainere, hadde hun, fram til januar 2023, nekta å sende barnet sitt til slike skoler som var fokusert på hjernevask, i stedet for vanlig undervisning i skolefag. Okkupasjonsregimet hadde imidlertid begynt å true med å ta barn fra foreldrene dersom de ikke ble registrert på slike ‘skoler’. Samtidig som det skulle bli umulig med en slik registrering med mindre foreldrene hadde russisk statsborgerskap.  

Russland har aggressivt pressa fram en ‘russisk læreplan’, så vel som ‘militær-patriotiske organisasjoner’ fra det øyeblikket de tar kontroll over ukrainsk territorium. Slike tiltak er tydelig rettet mot å utrydde barns ukrainske identitet og hjernevaske dem til å tro at de er «russiske». Alt dette er i grovt brudd på folkeretten, som dokumentert i en studie i 2023 om russifisering i det okkuperte Ukraina av European Broadcasting Unions  «Investigative Journalism Network». Rapporten advarte om at Russland forsøkte å skape » et svart hull for informasjon på det europeiske kontinentet » . Dette omtalt som en russisk-installert » virkelighet der tortur, død, tvang, deportasjon, kulturell assimilering og militær indoktrinering er utbredt. …… potensielt i strid med folkeretten og [vil] i noen tilfeller utgjøre mulige krigsforbrytelser .»

Andre metoder som brukes er like ulovlige, med noen som definitivt setter ukrainske borgere som bor i sitt eget land for et valg mellom liv og død. Okkupasjons’myndighetene’ gjorde først tilgang til livreddende insulin avhengig av at personen godtok russisk statsborgerskap. Så, fra 1. januar 2024, ble i hovedsak all helsehjelp tilgjengelig kun for de som hadde Russlands obligatoriske medisinske forsikring, og denne ble kun utstedt til de som har russisk statsborgerskap. Den ovennevnte rapporten om fødeinstitusjoner omtalte de isolerte tilfellene der vordende mødre fortsatt ble innlagt på fødeavdelingen uten russisk statsborgerskap. I andre tilfeller blir de utvilsomt åpenlyst nekta riktig behandling.

Maria Lvova-Belova. Putins aktive barnekidnapper Foto: Kremlin.ru, CC BY 4.0

Dette er ikke de eneste metodene som brukes. I april 2023 utstedte den russiske lederen Vladimir Putin et dekret , om at ukrainere på okkupert territorium som ikke hadde tatt russisk statsborgerskap innen juli 2024, ville bli ansett som «utlendinger» i sitt eget land. Dekretet fortsatte med å liste opp handlinger som ville anses å «utgjøre en trussel mot Russlands nasjonale sikkerhet» og kan føre til en persons «deportasjon». De fleste slike handlinger som er helt normale i ethvert demokratisk land. Slike «deportasjoner» har allerede blitt brukt, hvor en rekke av ofrene  ganske enkelt forsvant sporløst .

Siden aggressorstaten truer med å ta barn fra foreldra deres, er det verdt å understreke at Russlands aktive deportasjon av ukrainske barn til Russland eller okkuperte Krim også bærer tydelige kjennetegn på folkemord . Det er også grunnlaget for Den internasjonale straffedomstolens arrestordre mot Putin og hans såkalte «barnerettighetsrepresentant Maria Lvova-Belova».