«Et liv i fengsel er bedre enn å dø i skyttergravene»: Hvordan russiske soldater deserterer

Publisert på nettstedet The Insider 28. mai 2024 Av Alexander Finiarel

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-2.png

Nesten hver ny dag av Russlands krig i Ukraina bringer med seg nye historier om  «kjøttkvern»-angrep . Dette er russiske angrep der et stort antall dårlig trente, mobiliserte tropper blir ofra i jakten på tvilsomme militære mål. Som et resultat rømmer flere og flere russiske soldater fra fronten. I følge  beregninger fra Mediazona har mer enn 8000 russiske soldater gått AWOL siden starten av fullskala- krigen. (Oversetters merknad: AWOL= absent without official leave= fraværende uten offisiell permisjon. Dvs. i en krigssituasjon = desertering)

The Insider har snakka med desertører som har klart å komme seg til utlandet, og med aktivister fra den Tbilisi-baserte antikrigsorganisasjonen Get Lost (tidligere Go by the Forest). De sier at en vellykka flukt fra de russiske væpna styrkene er lettere enn det kan høres ut: Konfiskerte pass kan utstedes på nytt, og holdninga til desertering fra slektninger og medsoldater mykner gradvis.

Navna på personer i denne historien er endra for å beskytte deres virkelige identiteter.

I februar rapporterte antikrigsorganisasjonen Get Lost om en eksplosjon fra et år-til det neste i antall forespørsler fra russiske soldater som ønsker å desertere: fra 28 i januar 2023 til 284 i januar 2024. Slike tilfeller utgjør allerede en tredjedel av forespørsler behandla av den Tbilisi-baserte antikrigsgruppa.

Analytikere er alt annet enn enstemmige i forventningene om at antallet desertører vil fortsette å vokse. Slitne etter krigen klager soldater konstant over dårlig logistikk, mangel på rotasjon og på befalets tendens til å sette mennene de har under deres kommando i unngåelig fare. Penger, snarere enn patriotisme eller ideologi, er fortsatt den dominerende motivasjonen for profesjonelle soldater i de russiske væpna styrkene.

Moskvas uforholdsmessige store avhengighet av etniske minoriteter, sosialt vanskeligstilte rekrutter og dømte kriminelle forverrer bare problemet. Av 1800 desertører undersøkt av Verstka i de første seks månedene av krigen, var omtrent 1100 innfødte fra Russlands «etniske republikker». De største enkelt tilfellene av desertering, der omtrent 100 soldater forlot tjenesten, skjedde i de Wagner PMC– og Storm Z -enhetene som stort sett bestod av innsatte.

Holdninger i hæren

Flertallet av soldatene i den russiske hæren ønsker å dra, ifølge desertører som er intervjuet av The Insider . «Nitti prosent eller så ønsker å slutte. Alle er slitne. Ingen ønsker å gå i krig, sier Alexander , som havna ved fronten i november 2023 i stedet for å stå i fengsel. Rekruttererne lovet ham at «det hele vil blåse over før nyttår.» Han verva seg til Storm V.

Pavel , en karrieremilitær som deserterte og fikk asyl i Finland, deler en lignende historie: «Mange (inkludert meg sjøl) festa sitt håp til rykter om at slutten [på krigen] var nær. Ingen er opptatt av å delta. Støtten til Putin og [tidligere forsvarsminister] Shoigu blant soldater og offiserer er nær null. Mange er knytta til kameratene sine og venter ganske enkelt på at [krigen] skal ta slutt.»

Konstantin , er en karriereoffiser som forlot sin militære enhet og kom seg til en post-sovjetisk stat som fortsatt er på talefot med Moskva. Han understreker at sjøl i de første seks månedene av fullskala-invasjonen var det bare rundt 10 % av Russlands militære personell som trodde på å «bekjempe NATO» eller «ukrainske nazister».

Som Konstantin forteller det, fortsatte flertallet i de væpna styrkene hovedsakelig på grunn av mangelen på sysselsettingsmuligheter utafor hæren – både i Russland og i utlandet. Noen var motløse av historier om desertører som befant seg uten papirer i utrygge land som Kasakhstan og Armenia, hvor de risikerte å bli utlevert tilbake til Russland.

Sjøl karriereoffiserer begynner å bli lei av krigen. En Get Lost-aktivist fortalte The Insider , at ved prosjektets oppstart i slutten av 2022, kom flertallet av forespørslene fra de nylig mobiliserte, men nå har trenden skifta i retning karriereoffiserer, frivillige og kontraktssoldater.

Unngå kampplikt ved frontlinja

Den russiske menneskerettighetsgruppa  Conscious Escapist Movement hjelper vernepliktige som ikke er villige til å gå til krig. Dessverre er gruppa ikke bredt kjent, så russere som nylig mottok et utkast til varsel er ofte uvitende om at de har en potensiell mulighet for å holde seg utafor ei skyttergrav.

I begynnelsen av fullskala-invasjonen, valgte mange antikrigsrussere fengsel framfor innrulling i hæren. Det ble imidlertid snart klart at fengselet ikke kunne redde dem fra å bli sendt til fronten. Forsvarsdepartementets rekrutterere turnerte rundt i straffekolonier, og tvang innsatte til å signere en kontrakt med de væpna styrkene ( «Confessions of Mothers and Wives of Inmates Who Perished in Russia-Ukraine War» ). «Hvis du nekter å signere en kontrakt for å delta i kampene, vil de gjøre livet ditt til et helvete innafor murene,» bekrefter Get Lost-aktivister.

Dårlig helse gir heller ikke tilstrekkelig grunnlag for fritak fra tjeneste. «Vi har mange desertører med hepatitt С og andre sykdommer som i teorien gjør dem uegna til militærtjeneste og kamptjeneste. De ble behandla umenneskelig, ble sendt til angrepsteam helt vilkårlig, til deres sikre død, sier en aktivist.

For eksempel ble Dmitry mobilisert til tross for et tilfelle av åreknuter så komplisert at han noen ganger ikke var i stand til å bevege beinet. Han klarte å få et pusterom for behandling, men etter operasjonen ble Dmitry fortalt at det var forventa at han tok opp tjeneste i kampsonen innen 14 dager. Da han ikke klarte å unngå verneplikt på grunn av dårlig helse, bestemte Dmitry seg for å desertere.

Taxi, begravelse, sykehus, ferie: populære deserteringsplaner

Som studier av desertering viser, er tilfeller av soldater som rømmer fra frontlinja sjeldne – og ikke bare i Ukraina. Under Vietnamkrigen rømte 39% av amerikanske desertører under permisjon . Bare 7 % deserterte mens de var i Vietnam, og bare 2 % kom direkte fra slagmarken. Studier av andre store konflikter der USA har vært involvert viser et lignende mønster . Domfellelser gjennomgått av  Mediazona  indikerer at de fleste russiske soldater som deserterer gjør det under omplassering, mens de er på ferie eller mens de blir behandla på et sykehus.

Den fengsla opposisjonspolitikeren Ilya Yashin rapporterer om et økende antall desertører blant sine medfanger:

– Soldater,ramma av granatspliner, men som mirakuløst har overlevd beskytning, er fast bestemt på at deres gjeld til hjemlandet er betalt i sin helhet og at de har fortjent retten til å bli demobilisert. Men hjemlandet, gjennom munnen til en militærlege, sier ufølsomt rett ut: ‘du er i form og må gjenoppta tjenesten.’ Da bestemmer soldaten seg for at et liv i fengsel er bedre enn død i skyttergravene.»

Dette er hva som skjedde med Pavel. Høsten 2022 ble han innlagt på sykehus med et granatsår. Tjue dager seinere, mens han fortsatt ikke var blitt bra, ringte kommandanten ham og krevde at Pavel skulle komme tilbake til fronten. I stedet for å etterkomme ordren, bestemte han seg for å desertere. Pavel tok ut alle pengene fra bankkontoen sin, kjøpte et uregistrert SIM-kort og tok en tur til en annen by. Han tilbrakte noen måneder i skjul, og forberedte seg på å krysse grensa til Finland.

I de fleste tilfeller må de som ønsker å forlate tjenesten først forlate det okkuperte territoriet i Ukraina. Konstantin, en annen desertør, forklarte utfordringa dette medfører:

«Du må gå gjennom grensekontrollen, og det er militærpoliti ved grensa som sjekker papirene dine og dine personlige eiendeler. Du trenger en militær tillatelse som er signert av sjefene dine, enten enhetssjefen eller stabssjefen. Så det er ganske problematisk for militært personell å forlate [okkupert] ukrainsk territorium uten tillatelse fra overordna personell.

«Folk prøver først å komme seg inn på et sykehus i Russland , ta permisjon eller finne et offisielt påskudd for å forlate enheten. For eksempel drar de ofte til Krim eller Rostov for forsyninger, som drivstoff og mat.

«Men du kan ikke dra uten en militær ordre: militærpolitiet kan ikke bestikkes, og kontrollene er grundige. De sjekker pistolens serienummer, og hvis de finner granater eller annet kamputstyr, beslaglegger de det og rapporterer deg.

«I alle fall må du få sjefen din til å innvilge deg permisjon . Soldater kan innvilges permisjon etter minst seks måneders tjeneste ved fronten, eller permisjon på grunn av familieforhold, som fødsel av et barn, død av en nær slektning , og så videre. Det er ikke mange som tar seg bryet med å sjekke vedlagte dokumenter til en permisjonssøknad , så du kan komme til enighet med personelloffiserer (hovedsakelig funksjonærer som håndterer papirarbeid) eller kopiere noen falske dokumenter. Noen prøver å forfalske sykdom. De kan bli sendt til et sykehus i LDNR [de ukjente utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk] og kan forsøke å rømme derfra. Alternativt kan du ganske enkelt kjøpe permisjon . Mange befal vil ikke takke nei til enkle penger.»

Interessant nok siterer Get Lost noen vellykka tilfeller av russiske soldater som har rømt direkte fra fronten. Grigory Sverdlin, gruppas grunnlegger  forteller  historien om en soldat som har nådd ut til veldedige organisasjoner, som med suksess deserterte og hjalp 50 av sine jevnaldrende:

«Vi brukte UAZ minivans, som de som brukes av militært medisinsk personell  . Vi satte opp røde kors-skilt i vinduene og kjørte seks-åtte personer hver. De bandasjert kroppsdelene sine med blodige bandasjer, og noen reiste til og med i svarte plastposer og spilte døde.»

«Fra det ekte medisinske personellet fikk vi vite om de sjekkpunktene de brukte til nødevakuering. Det er grensekontroller der også, men de gjør et unntak for medisinske kjøretøy. Sjåføren og ‘kommandanten’ som sitter foran ville si at de kom fra et sykehus i nærheten, som mangla nødvendig utstyr for alvorlige tilfeller, og at de derfor må skynde seg. Slik fikk vi ut ca 50 soldater. Ingen sjekka oss, og det fungerte hver gang. «I mellomtida kjøpte den første gruppa sivile klær til alle og leide en leilighet hvor de andre kunne vaske seg og skifte klær, noe som er viktig. Ellers kunne de ha blitt grepet av militærpolitiet, som alltid patruljerer byer nær grensa.» Desertøren delte denne historien med Sverdlin kort tid før han kryssa grensa til Norge.

En annen vanlig måte å desertere fra fronten er med taxi . Russisk militærpersonell bruker rutinemessig drosjer for å handle dagligvarer, for å gå på permisjon og for å få narkotika  levert  til fronten. En gjennomsnittlig tur ut av kampsonen koster noen hundre dollar.

Det var slik Alexander slapp unna. Han ble såret i slaget ved Robotyne og innlagt på sykehus, men ble snart sendt tilbake til fronten. Ved det midlertidige utplasseringspunktet bestemte han seg for å desertere: «En av våre sjefer dro hjem etter hvert oppdrag. Han ga meg nummeret til en drosjesjåfør som kjenner veien rundt alle sjekkpunktene. Jeg fortalte ham at jeg hadde ei jente som skulle besøke meg i et par dager. Turen fra Berdiansk til Donetsk kosta meg 50 000 rubler [~$560], og 70 000 [~$780] ville ha fått meg til Rostov.

– Alt gikk på skinner. Det var militærpoliti overalt, men de plukket meg ikke ut for kontroll. For å være på den sikre sida reiste jeg med folk jeg kjente.

«Hvis du er i sivil, får du passere. Det viktigste er at du må komme med en historie og advare sjåføren. Jeg hadde blitt stoppet før, da jeg dro til byen. Jeg sa at jeg bare var en arbeider.

«De som ønsker å dra kan finne sjåfører på nettet. De er enkle å google: bare skriv inn din plassering og destinasjon. Jeg kom enkelt til enighet med sjåføren min – jeg fortalte ham rett ut hvem jeg var og hva jeg gjorde. Han tok hintet og kjørte rundt alle sjekkpunktene.»

Konstantin legger til at det å ha andre sivile i bilen i tillegg til sjåføren vil redusere mistanken.

I noen tilfeller slipper soldater unna ved å utnytte forvirringa i krigssonen . «En mann kom nylig ut. Han skrev bare at alt gikk bra. Han var i en skog nær Shebekino, i Belgorod-regionen. Tilsynelatende har han forlatt krigssonen ved å krysse grensa til Belgorod-regionen. På grunn av ustabilitet i området klarte han å rømme. Han gjemte seg i skogen i noen uker, tok kontakt med oss, og vi fikk ham ut av Russland, sier en aktivist.

Get Lost hjelper ikke desertører å forlate russisk-okkuperte territorier i Ukraina. For det første kan ikke veldedige organisasjoner gi en pålitelig bekreftelse på identiteten til potensielle desertører og kontaktene til lokalbefolkninga som er villige til å hjelpe dem. For det andre står desertører inne i Russland bare overfor fengsel – og muligens en omplassering til fronten. I begge tilfeller er det fortsatt en sjanse til å komme seg ut. Derimot, hvis en Get Lost-klient blir tatt i krigssonen, står de overfor henrettelse eller å havne i torturhull. Derfor tilbyr Get Lost kun generelle råd til russiske soldater som ønsker å desertere fra okkuperte ukrainske territorier.

«AWOL i et år, fortsatt ikke på den føderale etterlysningslista»: Gjemte seg inne i Russland

Militærpolitiet begynner å lete etter en desertør to dager etter at han forsvinner eller ikke kommer tilbake fra permisjon. I de fleste tilfeller kommer en distriktspolitibetjent til bostedet, og det blir sendt ut et varsel på regionalt nivå. Ofte er dette omfanget av det som blir gjort de som skal håndheve «retten».

Viktigere, hvis en person ikke er på den føderale lista over ettersøkte, kan de unnslippe rettsforfølgelse ved å flytte til en annen region. Get Lost anbefaler desertører å få en ny telefon og SIM-kort og få noen andre til å registrere dette i deres navn. Det er også lurt å bruke kontanter i stedet for bankkort. Endelig er det trygge å avslutte all kontakt med venner og slektninger slik at de ikke gir bort informasjon ved et uhell .

Det er også viktig å legge igjen militære uniformer og våpen , da besittelse av militær eiendom kan vekke oppmerksomhet og samtidig gi myndighetene et ekstra insentiv til å spore opp desertøren. Get Lost-gründer Sverdlin minner om en klient som glemte å ta av de militære hanskene på vei til grensa, en feil som ikke unnslapp militærpolitiets oppmerksomhet. Den kommende desertøren ble arrestert.

Aktivister forklarer: «Hvis en person bestemmer seg for å bli i Russland, advarer vi dem alltid om at de før eller siden vil bli erklært etterlyst. Det kan skje om en måned eller seks måneder; en forglemmelse kan også førse til et det det ikke skjer i det hele tatt. Noen mennesker har vært AWOL i halvannet år og er fortsatt ikke på den føderale etterlysningslista. Hvorfor? Ingen anelse. Kanskje det er lettere å bare melde dem savna?»

Dmitry, som lider av åreknuter, deserterte og gjemte seg i Nord-Russland etter at militærmyndighetene bestemte seg for å sende ham til krigen, til tross for sykdommen. FSB-offiserer klarte imidlertid å fange ham da han forlot hjemmet sitt. Dmitry ble sendt tilbake til sin militære enhet, inntil etterforskeren kunne få tatt avgjørelse om han skulle straffeforfølges eller ikke:

«Det var rundt 150 personer som meg der. Ingen gjorde oppstyr av å bli holdt ulovlig fanga. Alle var glade for å kunne drikke seg fulle med de pengene de ga oss. Men jeg fant en advokat som håndterer kriminelle, torturrelaterte og politiske saker. Det viktigste var at han var mot krigen. Vi gikk til enhetssjefen. Advokaten min redda meg ut.

«Alle de andre brukte bare en tulle-advokat, som hadde visittkort liggende på pulten i rommet der de holdt oss. Jeg skjønte umiddelbart at det bare var en tvilsom virksomhet.

«Så etter ei tid kalte etterforskeren meg inn og ba meg gå tilbake [til enheten], ellers ville han sette meg i fengsel. Advokaten fortalte meg at det var en måte jeg kunne forlate Russland. Vi kontakta Get Lost, og de foreslo ei rute. Advokaten min fant en person som hjalp meg å reise via Russland uten siktelse.»

Problemer med papirene

I de fleste tilfeller må russisk militærpersonell gi fra seg passene. For å kunne søke om et pass som er egna for internasjonale reiser, trenger karriereoffiserer tillatelse fra sine overordna. Noen ganger blir russiske soldater tvunget til å levere til og med sine innenlandske ID-kort. Likevel, på grunn av dårlig koordinering mellom forskjelle instanser, klarer noen soldater å beholde passene sine ved ganske enkelt ikke å rapportere dem (det er ikke obligatorisk å ha pass i Russland, og mange russere har kun innenlands ID).

En innenlandsk ID er lett å utstede på nytt. I følge Get Lost-aktivister kan prosessen fullføres innen fem til sju dager, hvis søkeren ikke er på den føderale etterlysningslista.

Å få pass er mer komplisert. Aktivister anbefaler å forlate Russland og prøve å søke om pass ved en russisk ambassade i utlandet. For de som ikke er satt på en etterlysningsliste, er det i det minste en sjanse for at dokumentet kan bli utstedt. Støtteforeninga har imidlertid ennå ikke klart å overbevise noen av mottakerne om at dette alternativet er trygt. Mange desertører frykter at de vil risikere arrestasjon ved å dukke opp på et russisk diplomatisk kontor i utlandet, sjøl om ingen slike hendelser er rapportert hittil.

Mulige fluktmål for desertører

Russiske statsborgere kan reise til fire land uten pass: Belarus, Armenia, Kasakhstan og Kirgisistan. Belarus og Kirgisistan samarbeider med russiske sikkerhetstjenester og utleverer personer ved første forespørsel, så disse landa kan kun betraktes som transittdestinasjoner. Armenia og Kasakhstan anses fortsatt som relativt trygge – til tross for at det har vært individuelle tilfeller av kidnapping utført av det russiske militæret.

Det var slik Kasakhstan utleverte major Mikhail Zhilin fra Federal Guard Service i slutten av desember 2022. Den 17. mai i år ble det kjent at en annen desertør, den russiske kontraktssoldaten Kamil Kasimov, hadde blitt arrestert i Astana 23. april og ble tvangsholdt på en militærbase i Priozersk (Kasakhstan).

I den armenske byen Gyumri, der den russiske militærbasen er ryggraden i den lokale økonomien, kidnappa russisk militærpoliti to russiske desertører. En av dem hadde blitt frakta til Russland, til tross for innvendinger fra armenske myndigheter. Den andre ble fortsatt holdt på militærbasen på tidspunktet da nyheten kom ut.

Russere som reiser til Kasakhstan må passere russisk grensekontroll, noe som betyr at desertører har større risiko for å bli arrestert. Konstantin, karriereoffiseren som klarte å unnslippe sin militære enhet, husker hvordan han kryssa grensa:

«Så vidt jeg vet, er det ingen samla database over militære i tjeneste eller mobiliserte russere, så grensevakter tar avgjørelser fra sak til sak, for det meste utfra personens oppførsel. Hvis du forblir rolig og høflig og tydelig kan angi reiseruten og formålet med reisen, bør det ikke være noen problemer. Derfor, før avreise, er det helt nødvendig å planlegge den historien du skal fortelle, forberede papirer, returbilletter og så videre.

«Da jeg skulle gjennom grensa, spurte vakten meg om jeg hadde vært i hæren, og jeg sa at jeg ikke hadde vært i hæren, på grunn av diabetes. Jeg visste at det var usannsynlig at han ville be meg om medisinsk bevis, så jeg prøvde bare å holde meg så rolig som mulig. I mitt tilfelle var det som fanget oppmerksomheten deres tilstanden på passet mitt, det var skittent og holdt nesten på å falle fra hverandre, etter å ha være med i flere militære kampsituasjoner. Men det var fortsatt en gyldig legitimasjon, så de hadde ingen grunn til ikke å slippe meg gjennom.»

Fra Russland kan man kun komme seg til Armenia med fly, noe som betyr at desertører også vil bli inspisert av russiske grensevakter når de reiser gjennom flyplassen. Derfor, hvis de reiser til Armenia, er det tryggere for desertører å gjøre det via et tredjeland.

Med et gyldig pass kan man sjølsagt velge mellom et mye større antall destinasjoner. Get Lost-aktivister hjelper desertører og flyktninger med å finne den sikreste ruta basert på situasjonen den enkelte står i.

Ulovlige grensepasseringer

Som en Get Lost-aktivist bemerker, er risikoen ved ulovlig kryssing av grensa fra Russland til Kasakhstan sammenlignbar med risikoen ved å krysse inn i Finland – men det siste alternativet lønner seg mye bedre. I Finland kan desertører motta politisk asyl, bolig, medisinsk behandling og godtgjørelser, mens Kasakhstan ikke tilbyr asyl, gir begrensa transittmuligheter og ingen garantier for sikkerhet mot forfølgelse fra russiske myndigheter. Som et resultat har landet tapt interesse for desertører, spesielt etter Mikhail Zhilins utlevering.

Pavel, som la sin militære karriere bak seg, klarte å krysse grensa til Finland ulovlig:

«Jeg kjøpte varme klær, termoundertøy, et redningsteppe, en kamuflasjefrakk, hermetikk, gass til campinggassbrenner og andre småting. Jeg studerte området på kart, med fokus på de viktigste faktorene (myrområder, elver, veier, vakthus), og laget flere ruter. Når jeg hadde valgte den jeg likte best, reiste jeg til et myrområde i nærheten for å sjekke om isen holdt. Jeg leser også nettsteder og fora for lokale fiskere og jegere, som ofte deler sine erfaringer på nettet (inkludert møter med grensevakter).

«Jeg brukte Sasplanet-appen for å studere kartene. Der studerte jeg satellittbilder (Google, Bing, Yandex), OSM-kart, generalstabskart og Wiki-kart. På noen av kartene var dataene blitt sensurert, så jeg kryssjekka dem for mer nøyaktig informasjon.

«Et annet viktig tips: Jeg kjøpte godteri og proteinbarer. Turen er veldig energikrevende, så snacks hjalp mye. Jeg angra på at jeg ikke hadde termos, siden vannet mitt frøys iløpet av natta, sjøl om jeg hadde pakka inn kolben i folie og tilsatt sukker (som gjør frysepunktet litt lavere), -så jeg måtte spise snø. Den største feilen var å bruke feil fottøy, da jeg endte opp med å få frostskader på føttene.

«Jeg kjøpte også langrennsski og staver. Det er bedre å kjøpe dyrere og sterkere staver. De er veldig enkle å brekke ute i naturen (sjøl om jeg var heldig som fikk fiksa mine raskt). Det er også bedre å kjøpe dyrere bindinger, mens ski er mindre viktig — sjøl de billigste klarer seg hvis de kan bære vekta di.

«Alt i alt tok forberedelsene meg to til tre måneder. Jeg bodde i leide leiligheter, noen ganger bytta jeg by. Jeg holdt ikke direkte kontakt med noen av vennene mine eller slektningene mine – bare gjennom tredjeparter. Hvis jeg trengte medisinsk behandling, dro jeg til private klinikker. For å leie leiligheter og registrere meg på klinikker brukte jeg et falsk pass med endra data. Jeg brukte også briller, som jeg aldri hadde brukt før, til tross for at jeg var lett nærsynt. Jeg lot hår og skjegg vokse ut og unngikk bevisst steder der det kan være ansiktsgjenkjenningskameraer (spesielt T-banen). Jeg brukte aldri kollektivtransport og bare haika.

«Jeg kunne nok ha klart meg med bare et par uker hvis jeg måtte, men jeg venta på at temperaturen skulle synke, for å gjøre det tryggere å krysse myrene. Dessuten er jeg god på ski, siden jeg drev med ski på skolen og på universitet. Jeg var også på vakt mot bjørner og ville vente til de gikk i dvale. I tillegg bruker grensevakter mindre grad hunder i de kalde månedene og bruker mindre tid på patruljering i dårlig vær.»

Vel framme i Finland oppsøkte eks-offiseren sjøl landets grensevakter og overga seg til dem.

Bygge et nytt liv i utlandet

Som The Insiders intervjuobjekt på Get Lost bemerker, er hovedutfordringen de fleste desertører står overfor fraværet av pass . I følge veldedighetsorganisasjonen er det nå mer enn 400 russiske desertører i CSTO-stater: Armenia, Belarus, Kasakhstan, Tadsjikistan og Kirgisistan. Uten pass kan de ikke reise ut, få oppholdstillatelse eller søke offisielt arbeid.

Imidlertid er disse landene å foretrekke framfor Europa for mange russiske desertører, fordi en stor andel av befolkninga er russisktalende. Kulturelt sett er det lettere å integrere på grunn av den felles sovjetiske fortida – og fordi mange russiske soldater kommer fra etniske minoriteter med en kultur som ligner den i Sentral-Asia og Kaukasus. Desertører som har kommet inn i Kasakhstan eller Armenia ulovlig kan søke juridisk bistand fra lokale menneskerettighetsforkjempere som samarbeider med Get Lost.

Naturligvis er penger et problem for mange desertører. Å finne en jobb i et nytt land kan være problematisk, spesielt i de fattigere post-sovjetiske statene. Noen desertører klarer å spare opp inntektene de får i militæret, men mange slipper unna før de får deres første lønning. I tillegg har tjenestemenn som tilbrakte en del tid på fronten allerede ofte brukt mye av inntektene sine på utstyr og andre militære behov.

I Armenia kan desertører søke hjelp til integrering og sysselsetting fra HUME , en organisasjon som hjelper russiske migranter fra alle samfunnslag. Kollegastøtte er også tilgjengelig i Kasakhstan, hvor russiske desertører har opprettea «Farewell to Arms», en veldedighetsorganisasjon som søker å etablere et system for å kunne gi internasjonale dokumenter til de som har flykta fra militæret.

Utvandrermiljøene har imidlertid en tendens til å være små, og nyheter om illegale nyankomne når ofte raskt de russiske sikkerhetstjenestene . Desertører er uforsiktige og deler detaljene om flukten sin i et offentlig rom, kan ende opp med å bli kidnappa av russisk militærpoliti, slik som skjedde i den armenske byen Gyumri. På grunn av den russiske militærbasen, fraråder menneskerettighetsaktivister å reise dit. Sjøl om Jerevan, den armenske hovedstaden, også er vert for en russisk militærbase, har ingen bortføringer skjedd der så langt.

For noen kompliserer helseproblemer enhver potensiell flytting. «Noen av våre klienter har fortsatt splinter i kroppen fordi de ikke hadde tid til operasjon. Noen ble nekta operasjon – de ble fortalt at det var greit og at de var fri til å gå. Noen stakk av før operasjonen og grep muligheten til å rømme. Hvis den ulovlige [grense]kryssinga er fysisk krevende, finner slike desertører det vanskeligere å komme seg ut av Russland. Til slutt må de løse helseproblemene sine i et nytt land, forklarer en Get Lost-aktivist.

Mange Get Lost-klienter lider av kroniske sykdommer, da det knapt finnes noen diagnose som russiske verveoffiserer ser på som et grunnlag for å få fritak fra verneplikt.

Og sjølsagt er emigrasjon full av psykiske helseutfordringer for alle, men desertører som kommer med nylige kamperfaring har det sannsynligvis vanskeligst. I tillegg til posttraumatisk stresslidelse, kan de lide av apati, depresjon og isolasjon. Get Lost tilbyr engangspsykologisk rådgivning for akutte saker – ved mangel på ressurser for dybdehjelp med tilpasning og behandling – og kan foreslå gratis veiledningstilbud for de som trenger ytterligere omsorg.

Mange desertører frykter også for situasjonen for familiemedlemmene hjemme. Konstantin bemerker at russiske myndigheter alltid avhører desertørenes slektninger og kan sjekke telefonene deres eller ransake leilighetene deres. Get Lost-aktivister har imidlertid ennå ikke observert noen tilfeller hvor pårørende som er tiltalt for medvirkning. Under avhør er det tilrådelig å påberope seg Grunnlovens artikkel 51, som slår fast retten til ikke å vitne mot seg sjøl og sine pårørende.

Hvordan slektninger og kolleger reagerer på desertering

Tjenestemenn frykter ofte fordømmelse fra slektninger og kolleger hvis de stikker av fra militæret, og i begynnelsen av krigen måtte mange desertører virkelig kutte bånd med nesten alle de kjente. I februar 2023 sa 47 % av de spurte i en Khronika -undersøkelse at de mislikte de som forlot landet for å unngå mobilisering, mens bare 36 % sa at de var sympatisk innstilt til dem. Men innen april hadde situasjonen endret seg: bare 30 % fordømte de som stakk av, mens 45 % var sympatisk innstilt. Gjennom 2023 har støtten til krigen i det russiske samfunnet falt på nesten alle nøkkeltall. Dette gjelder også blant militært personell og deres sosiale kretser.

«Da jeg rømte, reagerte alle slektningene mine sterkt negativt. De som drar i dag kommer godt overens med sine slektninger og venner, og får til og med økonomisk og moralsk støtte fra dem. Folk begynner å komme rundt. De som har avbrutt all kontakt med slektningene sine før, tar kontakt med dem, og bare rundt halvparten av desertørene kommuniserer ikke lenger med folk der hjemme, sier Konstantin.

«Når det gjelder mine medsoldater, har jeg bare ringt én. Resten av de jeg kom overens med er allerede døde. Jeg kunne føle hans generelle fordømmelse, sjøl om han ikke sa noe tydelig. De fleste av slektningene mine har vært støttende – bortsett fra noen overraskelser. Fetteren min, som jeg har vært på god fot med siden barndommen, sa stygge ting bak ryggen min, husker Pavel.

Alexander sier at han ikke har blitt fordømt i det hele tatt. Hans venner og slektninger har vært forståelsesfulle. Når det gjelder Dmitry, ble han henvist til Get Lost av sin mor.

Hvilken hjelp er tilgjengelig for krigere som ønsker å desertere?

Den viktigste hjelpen Get Lost kan tilby er å foreslå en sikker evakueringsrute . Aktivistene vurderer hver soldats unike omstendigheter, inkludert plassering, tilgjengelige dokumenter, om de står på en «ettersøktliste, og så videre.

Om nødvendig arrangerer de midlertidig husly , gitt av frivillige som kan stille opp en eller to personer samtidig. Hvis en desertør blir tatt, kobler Get Lost dem med en advokat for å ta hånd om saken deres. I utlandet samarbeider Get Lost med lokale menneskerettighetsgrupper som kan forhindre at en desertør blir utlevert.

Det vanskeligste for de fleste desertører er å bare samle motet og dra. Noen vil ikke forlate kameratene sine, andre er rett og slett redde. Get Lost-aktivister forteller: «Noen forventer at vi henter dem der de befinner seg, tar dem i hånda og leder dem gjennom alle helvetes porter. Det er veldig vanskelig å hjelpe noen som ikke er klarer å gjøre noe sjøl. Du kan si til ham: ‘Gå og få passet ditt utstedt på nytt.’ Han sier: «Nei, jeg er for redd. Jeg vil ikke gjøre noe, bare bringe meg i sikkerhet i Europa.’ Det fungerer ikke sånn.

«Men alle som bestemmer seg for å ta grep sjøl har alle muligheter til å lykkes. Det første de må gjøre er å ta kontakt med oss. Jo raskere de kontakter oss, desto tryggere blir reisa deres.»

For å kontakte Get Lost, lære mer om arbeidet deres eller gi økonomiske donasjoner, kan du følge denne lenken .