Belarus: «Salidarnast»-lederen fortalte om undertrykking i Belarus, på faglig konferanse i Stavanger

Publisert i Salidarnast, 14. desember 2023

Salidarnast leder Lizaveta Merliak holdt en viktig tale på «IE&FLT» konferansen i Stavanger, Norge, som samla 350 lokale fagforeningsledere fra ulike sektorer, fra kjemikere til oljearbeidere. (IE &FLT er et midlertidig navn på sammenslåingen av LO-forbundene «Industri & Energi» og «Forbundet for Ledelse og Teknikk». Oversettters merknad)

Salidarnast leder Lizaveta Merliak // foto – Egil Brandsøy

Navnet på konferansen, «Styrke», understreker viktgheten av å bygge opp aktivisters styrke for å kunne drive et effektivt faglig arbeid.. Lederen for Salidarnast fortalte om den dramatiske situasjonen i Belarus etter eliminering av alle demokratiske fagforeninger i juli 2022.

I talen sin understreket hun at Belarus har blitt et land uten fagforeninger, og understreket at staten fortsetter sin brutale undertrykkelse av det sivile samfunnet. Fagforeningsaktivister blir fengsla og dømt til lange fengselsstraffer. Blant dem er framtredende personligheter, inkludert lederen for Belarus’ kongress for demokratiske fagforeninger (BKDP), Aliaksandr Yarashuk. Det er viktig å merke seg at blant fangene er det kvinnelige fagforeningsmedlemmer, så vel som eldre mennesker.

– I dagens Belarus blir arbeidere som har vært medlemmer av uavhengige fagforeninger sagt opp, og kontraktene deres blir ikke fornyet. Nylig var det merkbart mange pågripelser på arbeidsplassene, der politiet legger arbeidere i håndjern og tar dem med seg. Sjølsagt kan ikke de gjenværende aktivistene handle fritt under trussel om straffeforfølgelse, – sa hun i talen sin.

Lizaveta understreket at politiske fanger blir stemplet som ekstremister og terrorister og blir utsatt for grusom tortur og tvangsarbeid. I lys av slike hendelser snakket hun om aktivitetene til Salidarnast , en forening av fagforeningsaktivister som har vært tvunget til å forlate Belarus De organiserer kampanjer for frigjøring av fanger og støtter den belarusiske fagforeningsaktiviteten på internasjonalt nivå.

Til slutt i talen snakket Lizaveta Merliak om behovet for globalt samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringer for å overbevise Belarus om å respektere fagforeningsfrihet. Hun understreket at å sette fri politiske fanger må være en forutsetning for enhver dialog. Og, ved å sitere Dan Gallin , minnet hun om at kampen for frihet og rettferdighet krever vedvarende innsats og enhet. Denne talen var et viktig skritt for å rette oppmerksomheten mot de tragiske hendelsene i Belarus og støtte kampen for fagforeningsfrihet i landet.

Legg igjen en kommentar